Logboek consultatie vereenvoudiging GLB

De eerste week van de internetconsultatie vereenvoudiging GLB zit erop. Hierbij een kleine compilatie van de meest in het oog springende reacties: knelpunten in de uitvoering, suggesties voor vereenvoudiging. De stand van zaken op 3 februari 2015.

Directe betalingen (inclusief vergroening)

Huur en verhuur van grond

Huur en verhuur van grond in de overgangsperiode is ingewikkeld, terwijl dat in Nederland heel veel gebeurt. Het idee van een gelijke basispremie per hectare is heel helder, maar tot 2019 geldt een ingewikkelde overgangsregeling. Via een private overeenkomst kunnen huurder en verhuurder vastleggen hoe ze de premie verdelen, maar dit geeft veel administratieve rompslomp. Voorstel: koppel de compensatiepremie (logischerwijs voor eigenaar) los van de basis- en vergroeningspremie (voor gebruiker), zodat duidelijk is wat aan wie toekomt én zodat keuzes en bedrijfsvoering van de één geen invloed heeft op die van de ander. Zie de blog van Coen Knook >

Driegewasseneis

Met name voor gespecialiseerde vollegrondsgroentetelers is de driegewasseneis een knelpunt. Meerdere kooltelers wijzen hierop. Alle koolsoorten worden beschouwd als één gewas (brassica) – vanwege bodemgezondheid, volgens de reactie van Jan van de Wijnboom van het ministerie. Het knelpunt zit hem  dat gespecialiseerde bedrijven veel land huren. Zo’n perceel wordt twee jaar achtereenvolgens gebruikt voor kool, daarna (door een ander) twee jaar voor luzerne en dan een jaar voor pootaardappelen. Op het niveau van de grond en het gebied dus heel divers, maar een individuele gespecialiseerde teler die land huurt kan op bedrijfsniveau niet aan de eis voldoen. Concrete suggestie is om kool toch onder te verdelen in verschillende gewassen of om voor deze telers een uitzondering te maken.

Alle suggesties lezen of zelf reageren? Zie de reacties onder de blog over directe betalingen >

Plattelandsbeleid

Personeelskosten onrealistisch én niet uniform

Geert Gielen signaleert dat de te declareren personeelskosten per uur in POP3 anders (en onrealistisch zuinig!) worden berekend. Veel maatschappelijke organisaties hebben dat anders begroot en komen in de problemen. Bovendien sluit het niet aan bij andere EU-regels. Hiermee gaat Jan Gerrit Deelen aan de slag.

Te late voorschotten

Verschillende mensen vragen om snellere voorschotten. Dat duurt soms te lang, waardoor een organisatie in liquiditeitsproblemen kan komen of leveranciers maanden op hun geld moeten wachten. Verder stelt Gerard Meijers concreet voor om kleine projecten te vrijwaren van voortgangsrapportages, omdat de hoeveelheid werk niet in verhouding staat tot het subsidiebedrag. Het zijn voorbeelden van het probleem van proportionaliteit, wat Jan Gerrit Deelen ook had voorzien.

Verantwoordings-format

Nog een voorstel om de administratie te beperken: W. de Jong komt met de concrete suggestie om bij subsidieverlening een eenvoudig format mee te leveren voor de verantwoording, zoiets als een belastingformulier. Jan Gerrit Deelen zal dit bespreken met RVO.

Alle suggesties lezen of zelf reageren? Zie de reacties onder de blog over directe betalingen >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *