‘Maak graanstoppels onderdeel van vergroening’

Het zaaien van groenbemesters, een vergroeningsmaatregel uit het GLB, pakt averechts uit voor akkervogels. Dat meldt de Werkgroep Grauwe Kiekendief. Het laten liggen van graanstoppels zou een goede toevoeging aan de vergroening zijn, vindt de werkgroep.

Half december meldde de werkgroep dat het aantal overwinterende ruigpootbuizerds drastisch achteruit is gegaan op akkers. Als één van de oorzaken wijst de organisatie naar de groenbemesters/vanggewassen.

Goed voor de bodem

Boeren zaaien die groenbemesters, als bladrammenas of gele mosterd, sinds 2015 steeds vaker, als onderdeel van de vergroening van het GLB. De groenbemesters worden gezaaid na de oogst van graan en na minimaal 10 weken geklepeld en onder de grond gewerkt. Groenbemesters verhogen het organische stofgehalte en verbeteren zo de bodem.

Minder goed voor akkervogels

Maar groenbemesters pakken slecht uit voor akkervogels die overwinteren in het agrarisch gebied, aldus de werkgroep. Stoppelvelden moeten voor de groenbemesters plaatsmaken. Veel akkervogels foerageerden in de winter op de graanstoppels. Zangvogels als veldleeuweriken leven er van zaden, onkruidblaadjes en bodemdiertjes, roofvogels en uilen vangen er hun muizen en andere prooien.

Vogelakker helpt akkervogels wel

De Werkgroep Grauwe Kiekendief ontwikkelde in de GLB-plot (2011-2013) zelf het concept Vogelakker (dat een meerjarig eiwitgewas combineert met stroken braaklegging). Deze is goedgekeurd voor de GLB-vergroening en helpt akkervogels wel vooruit.

Combinatie akkerstoppels en groenbemester

Het laten liggen van graanstoppels kost in principe niets en levert voor akkervogels in akkergebieden substantieel veel op, aldus de organisatie. De werkgroep ziet dan ook toekomst in een combinatie van graanstoppelvelden met akkers waarop een mengsel van groenbemesters wordt gezaaid. Een maatregel die goed aansluit bij de ecologische randvoorwaarden van akkervogels en tegelijkertijd een bijdrage levert aan een gezonder bodemleven.

Lees meer op naturetoday.com >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *