Maak van ecologische zones geen schaamzones

Het uitvoering van het GLB wordt steeds concreter. De speelruimte die er nog is, wordt door meerdere partijen ingevuld en betwist. Wat je daarbij ziet is dat de belangrijkste spelers allemaal proberen om de schade die ze opgelopen hebben vanaf het politieke akkoord in juni 2013, terug te draaien of beperkt te houden.

Ecologische aandacht?

Zo las ik op de website van LTO dat de voorzitter van Copa Cogeca (de Europese koepel van boeren en boerencoöperaties), Albert Jan Maat, zich zorgen maakt over de vergroening van het GLB door de EU. Wederom blijkt  dat Maat niet kan accepteren dat er ook andere waarden in het landelijk gebied van belang gevonden worden dan alleen voedselproductie. Ecologische zones zijn voor hem blijkbaar zones waar je gewoon door zou moeten kunnen gaan met het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de toepassing van meststoffen, omdat anders de voedselopbrengsten dalen. Bij zo’n invulling is van enige ‘ecologische aandacht’ geen sprake meer.

Nationaal erfgoed

Hij gaat ook volledig voorbij aan de redenen waarom de ecologische zones in het leven zijn geroepen. De op het boerenland aanwezige natuur behoort tot ons nationaal  erfgoed. De bescherming daarvan is een kernwaarde waar de maatschappij geld voor over heeft. Wat Vogelbescherming betreft zitten er  grenzen aan de manier waarop we ons landelijk gebied inrichten en benutten. De ecologische zones zijn hard nodig om überhaupt iets van de boerennatuur en het boerenlandschap in Nederland te behouden. Maar dan moeten ze op een  robuuste manier worden ingevuld en beschermd en niet verwateren tot fragiele schaamhoekjes.

Compromissen

Begin maart vallen de besluiten over de uitvoering van het GLB. Vogelbescherming Nederland had ook op meer gehoopt dan er uiteindelijk uitgekomen is, maar snapt ook dat compromissen nu eenmaal bij dit soort trajecten horen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat staatssecretaris Dijksma in staat is in Brussel de belangen van meer biodiversiteit en landschap te verdedigen en verdere verwatering van de vergroening ziet te voorkomen.

 

Cees Witkamp
Vogelbescherming Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *