De markt als uitgangspunt voor Europees Voedselbeleid?

Als Nederland zijn voedselbeleid serieus neemt, maakt het zich sterk voor een Europese voedselstrategie. Het GLB moet verbreed worden naar een Gemeenschappelijk Landbouw- en Voedselbeleid (GLVB). Dat was op 23 februari de uitdagende stelling van een seminar bij het Ministerie van EZ; een vrije discussie in het kader van het afscheid van Joost de Jong van EZ. Een verslag van de gedachtevorming.

Verandering van het voedselsysteem is noodzakelijk

Joost de Jong geeft zelf een toelichting op de stelling. De mondiale uitdagingen op het gebied voedsel zijn groot, betoogt hij. Het gaat in hoofdlijnen om de volgende opgaven:

 • Voedselzekerheid en voedselveiligheid;
 • klimaatverandering, water en energieverbruik;
 • vermindering van ecologische effecten;
 • een gezond menu voor levenslang gezond leven.

“Duidelijk is dat ons voedselsysteem moet veranderen”, stelt De Jong. “Dit kan volgens mij het beste op Europees niveau gedaan worden.”

EU-voedselbeleid is te versnipperd

Zo’n Europees voedselbeleid is er echter nog niet. De Jong: “Ik constateer dat het voedselbeleid van de EU erg versnipperd is. En er zit weinig samenhang in de aanpak. Maar liefst vijf Europese ministeries bemoeien zich met voedsel”. Een samenhangende voedselstrategie van de EU heeft volgens hem meerdere voordelen:

 • Een duidelijker positie van voedselbeleid in het Europese beleid;
 • effectievere inzet van instrumenten;
 • harmonisatie van de aanpak;
 • meer focus in onderzoek en innovatie.

GLB verandert geregeld

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft de afgelopen decennia grote veranderingen doorgemaakt, en zal blijven veranderen. Het denken over een voedselstrategie kan weer een nieuwe verandering inluiden. Een Europese Voedselstrategie past ook volledig in het positionpaper ‘Towards a Common Agricultural and Food Policy’ dat de WUR vorig jaar heeft gepresenteerd. Hierin pleiten Krijn Poppe en Louise Fresco voor een consumenten-voedselbeleid. “Spreek de consument, industrie én retailers aan voor een klimaat-slim dieet.

“Het voedselsysteem is een kluwen spaghetti”

Dat is overigens nog niet eenvoudig. Het voedselsysteem is een kluwen spaghetti, stelt Erik Matthijs, hoogleraar van de Universiteit van Leuven. “Het voedselsysteem is complex en onoverzichtelijk. En het staat bol van de paradoxen. Het een illusie is om te denken dat daarvoor samenhangend beleid ontwikkeld kan worden. De marktkrachten bepalen hoe het voedselsysteem zich ontwikkelt. Dat betekent dat overheden die markt als uitgangspunt moeten nemen. En waar de markt faalt kan de overheid een rol spelen”.

Respecteer de markt

Volgens Matthijs kan een Europese voedselstrategie niettemin een goede dienst bewijzen als het erin slaagt in te grijpen op de belangrijkste spanningen in het voedselsysteem.
Een voedselstrategie zou in elk geval de volgende elementen moeten bevatten:

 • Een coherente visie op een divers voedselsysteem;
 • de markt als uitgangspunt, dus marktsignalen niet verstoren;
 • publiek geld voor publieke goederen.

We zijn benieuwd wat u hiervan vindt. Welke elementen zou een Europees voedselbeleid volgens u moeten bevatten? U kunt hieronder reageren!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *