‘Meer GLB-budget voor innovatie’

Wageningen University & Research (WUR) en het Franse Institute de la Recherche Agronomique (INRA) stellen voor om meer budget uit te trekken voor innovatie in de landbouw.

Louise Fresco
Louise Fresco, bestuursvoorzitter WUR

Dat is een van de aanbevelingen van een gezamenlijke studie naar de rol van innovatie in het toekomstige landbouwbeleid. De studie is gedaan met steun van het ministerie van LNV.

Het onderzoeksrapport ‘EU agriculture and innovation: what role for the CAP?’ is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Nederlandse en Franse onderzoekers gaan in het rapport in op:

  • de noodzaak van innovatie,
  • de wetenschappelijke achtergronden van innovatie,
  • de instrumenten om innovatie te versnellen,
  • de maatschappelijke uitdagingen waar het GLB met innovatie aan kan bijdragen.

De belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • versnel innovatie in de voedselketen door hiervoor meer budget uit te trekken,
  • verbeter de toegang voor boeren tot innovatiefondsen,
  • creëer nieuwe markten voor innovatie,
  • leg meer nadruk op de sociale impact,
  • organiseer een kennis- en innovatiestrategie op Europees niveau.
Philippe Maugin, Président INRA

Het rapport is inmiddels onder de aandacht gebracht van de Europese Commissie.

Rapport EU agriculture and innovation: what role for the CAP?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *