Meer opties voor doelgerichte GLB-premies

Bij doelgerichte betalingen vanuit het GLB moet een heldere ondergrens worden vastgesteld. Alleen voor prestaties boven die grens zouden boeren betaald moeten worden. De ondergrens kan wel per regio of land verschillen, en ook in de loop van de tijd variëren.

Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek van Wageningen UR naar de verschillende mogelijkheden om boeren en tuinders te betalen voor het leveren van maatschappelijke diensten. LNV-minister Schouten heeft het onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer gestuurd. De uitkomsten kunnen een rol spelen bij het debat over de GLB-premies in de periode 2021-2017.

Meer opties

Het onderzoeksrapport verkent de mogelijkheden om binnen het GLB agrariërs te betalen voor het leveren van diensten op het gebied van natuur, milieu, klimaat en landschap. De onderzoekers beschrijven de voor- en nadelen van verschillende opties, daarbij rekening houdend met randvoorwaarden vanuit internationale verdragen en Europese regelgeving. Ook gaat het rapport in op de uitvoerbaarheid van verschillende vormen van betalingen, zowel voor de uitvoerende instanties als boeren.

Kosten resultaten

De premies aan boeren kunnen volgens de onderzoekers worden gebaseerd op de gemaakte kosten maar ook op de behaalde resultaten. Op dit moment wordt bij veel milieumaatregelen vooral gekeken naar de kosten. De onderzoekers geven aan dat er ook andere opties mogelijk zijn.

Monitoring

Voor welke optie ook wordt gekozen, steeds moeten doel, beoogd resultaat en de impact helder worden gedefinieerd. Dat maakt het ook mogelijk om de juiste indicatoren voor monitoring en evaluatie te definiëren.

Rapport Doelgerichte betalingen aan boeren (Engels)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *