Meeste lidstaten tegen verlaging GLB-budget

Verreweg de meeste EU-lidstaten maken bezwaar tegen verlaging van het landbouwbudget. Nederland behoort met Oostenrijk, Finland, Zweden en Denemarken tot de landen die goed kunnen leven met een GLB-korting.

Na afloop van de Europese landbouwraad eerder deze week concludeerde de Franse minister Travert dat zeker 20 van de 27 lidstaten zich verzetten tegen verlaging van de GLB-uitgaven.
Volgens de meest recente plannen gaat het hierbij om een korting van 5%. Er is dan nog €365 miljard beschikbaar voor het GLB in de periode 2021-2017.

Nog ingewikkelder

Namens landbouwminister Schouten voerde LNV-directeur Europees landbouwbeleid Aldrik Gierveld het woord in de raad. Volgens Gierveld staat Nederland achter het doel van landbouwcommissaris Hogan om het GLB te vereenvoudigen en de lidstaten meer verantwoordelijkheid te geven. Maar dat doel komt volgens Gierveld niet tot uiting in de voorstellen. Volgens hem lijkt het nieuwe beleid nog ingewikkelder te worden dan het huidige GLB.

Plafond per bedrijf

Als voorbeeld noemde hij de aftopping van de steun aan boeren boven de €100.000 per bedrijf. In Nederland zijn er vrijwel geen boeren die meer dan een ton uit Brussel ontvangen. Maar uitvoering van deze maatregel geeft wel een grote administratieve lastendruk.

Volgens Nederland moet de Brexit leiden tot een kleinere EU-begroting. Verlaging van het GLB-budget is dan logisch, zeker als er overeenstemming is over noodzakelijke uitgaven voor nieuwe beleidsthema’s zoals terrorismebestrijding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *