Milieucommissie meer invloed op GLB

De milieucommissie van het Europees parlement (de ENVI) krijgt meer te zeggen over de hervormingen van het GLB. De ENVI en de AGRI hebben gedeelde bevoegdheid gekregen.

Betere onderhandelingspositie

Sinds dit voorjaar mag de ENVI direct amendementen indienen tijdens de plenaire vergadering. Amendementen die plenair worden aangenomen wegen doorgaans zwaarder dan amendementen die op commissie-niveau worden aangenomen. Ook mag de ENVI meepraten tijdens GLB-onderhandelingen in EU-commissies en met de lidstaten. Dit is besloten door de fractievoorzitters, op advies van de Conferentie van commissievoorzitters.

Een duurzame toekomst

De ENVI krijgt extra bevoegdheden vanwege het toegenomen belang van milieu en klimaatverandering binnen het GLB. Sinds het EU-verdrag van Amsterdam moet het GLB ook rekening houden met zaken als het gebruik van pesticiden en kunstmest, milieubescherming, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Omdat de ENVI over ruime expertise op het gebied van deze onderwerpen beschikt, is het niet meer dan logisch dat zij voortaan als gelijke partners meepraten over een duurzame toekomst voor het GLB.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *