Moet het nieuwe GLB jonge boeren ondersteunen?

Jonge boeren, het is een onderwerp waar de Europese Commissie sterk op inzet. Er moeten voldoende boeren blijven, zodat de duurzaamheid van de agrarische sector niet in gevaar komt. De EU-commissaris spreekt zich regelmatig uit over de zo noodzakelijke generatiewissel. In de voorstellen voor het nieuwe GLB zal dus ongetwijfeld aandacht worden besteed aan dat onderwerp.

Top up en jonge landbouwersregeling

Het huidige GLB ondersteunt jonge boeren op twee manieren. Vanuit de eerste pijler kunnen jonge boeren 5 jaar lang een extra uitbetaling krijgen bovenop de hectaretoeslagen. In Nederland kunnen jonge boeren ook  aanspraak maken op de Jonge Landbouwersregeling, een indirecte investeringssubsidie vanuit de tweede pijler. De voorwaarden worden gesteld door de provincies.

Minder opvolgers

Eind november 2016 publiceerde het CBS cijfers over bedrijfsopvolging in de agrarische sector: maar 40% van de  boerenbedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder heeft een bedrijfsopvolger. Dat houdt in dat meer dan de helft van de Nederlandse agrarische bedrijven dreigt te verdwijnen.

Bedrijfsopvolging nodig voor vernieuwing?

Nederland is koploper in de agrarische sector. Om dat te blijven is het belangrijk om te blijven vernieuwen en innoveren.  Daarom is het belangrijk dat jonge boeren gestimuleerd worden om het bedrijf over te nemen. Jonge boeren zijn degenen die die vernieuwing brengen: het moment van bedrijfsovername is vaak ook het moment waarop investeringen worden gedaan in innovaties.

Minder boeren: is dat een probleem?

Aan de andere kant: Het aantal boeren neemt af, maar in Nederland komt geen grond braak te liggen door de schaalvergroting waar al vele jaren sprake van is. Dat geeft wel aan dat het probleem in Nederland van een heel andere orde is dan in sommige andere Europese landen. De grondprijzen zijn hier nog steeds heel hoog. Je kunt je afvragen of het wel zo’n groot probleem is dat er minder boeren komen. En of het in de Nederlandse context wel nodig is om bijvoorbeeld de Jonge Landbouwersregeling  in het POP te handhaven. Je zou kunnen stellen: de beste steun voor jonge boeren is het afschaffen van de directe betalingen – want die verhogen de grondprijzen!

Wat vindt u?

De beste steun voor jonge boeren is het afschaffen van de directe betalingen

  • Mee eens (64%, 23 Votes)
  • Niet mee eens (36%, 13 Votes)

Totaal aantal stemmen: 36

Laden ... Laden ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *