Mogelijke inkomenseffecten van het nieuwe GLB

Foto Wendy Grobben

Bij Prinsjesdag gaat het over koopkrachtplaatjes van het CPB, bij het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid hebben we de scenario’s van Wageningen Economic Research. Het Wageningse onderzoeksinstituut heeft naar de inkomenseffecten van de nieuwe GLB-voorstellen gekeken. Daaruit blijkt dat veel afhangt van de keuzes die Nederland voor de invulling van GLB maakt.

Er zijn vijf mogelijke scenario’s doorgerekend, waarmee ook de bandbreedte van de keuzes is aangegeven. Het varieert tussen een basisscenario, dat min of meer een voortzetting is van de huidige invulling van het GLB, en een zwaar eco-schema met onder meer veel extensief beweid weiland, plasdras-percelen en kuikenvelden. Er is ook gerekend met een kringlooplandbouwscenario.

Voor het basisscenario zal het gemiddelde inkomen in 2021 1% lager zijn dan in 2020. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat het totaal beschikbare GLB-budget daalt. In de overige vier scenario’s nemen de eisen aan de eco-schema-toeslagen toe en neemt de omvang van de eco-schema-toeslag toe. Dit varieert van 205 euro per hectare in basisplusscenario tot 1650 euro per hectare in het zwaarste eco-schema.

Naar verwachting neemt het aandeel van de boeren dat inschrijft op eco-schema-toeslagen af van 90% in het basisplusscenario naar 15% in het zwaarste ecoschema. In deze scenario’s kan het voor de deelnemers aan een eco-schema leiden tot een hoger inkomen dan nu het geval is. Voor de niet-deelnemers neemt het inkomen met 10 tot 20% af.

Het rapport is hier te vinden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *