‘Monitor biodiversiteit kans voor nieuw GLB’

Kruidenrijk grasland

Met behulp van satellietbeelden en data die door boeren zelf worden verzameld, is de aanwezigheid van kruidenrijk grasland goed te monitoren. Dat blijkt uit een zogeheten hackathon die onlangs is georganiseerd door het Wereld Natuur Fonds (WNF), RVO en BoerenNatuur.

Jacomijn Pluimers

De hackathon maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van een biodiversiteitsmonitor in de melkveehouderij. Deze monitor moet het mogelijk maken om melkveehouders te belonen voor de resultaten van hun inspanningen voor natuur, landschap en klimaat.

Goed meetinstrument

Volgens Jacomijn Pluimers van WNF is de monitor ook een prima instrument om in te zetten in het nieuwe GLB. “Er is inmiddels brede steun voor het idee om de GLB-toeslagen gericht in te zetten voor verduurzaming van de agrarische sector. Als je dat wilt, heb je indicatoren nodig én een goed meetinstrument. Daarvoor kan de biodiversiteitsmonitor worden gebruikt.”

Zeven indicatoren

De ontwikkeling van de monitor is een initiatief van WNF, zuivelcoöperatie FrieslandCampina en Rabobank. Inmiddels is er overeenstemming over de indicatoren die een goed beeld geven van de biodiversiteit op boerenbedrijven. Het gaat om bijvoorbeeld landschapsbeheer, uitstoot van broeikasgassen en terugdringen van mineralenverlies. De aanwezigheid van kruidenrijk grasland is een van de zeven indicatoren.

Satellietdata

In de hackathon zijn specialisten op zoek gegaan naar een methodiek om kruidenrijk grasland op een bedrijf goed in beeld te brengen. Pluimers: “In principe kun je een controleur op pad sturen. Dat is erg duur. Tijdens de hackathon bleek dat de combinatie van satellietbeelden en data die door de boer zelf worden verzameld de beste methode is. De veehouder kan dan via een app een foto maken van een perceel en deze via GPS koppelen aan een bepaalde tijd en plek.”

Rijk bodemleven

Kruidenrijk grasland is voor de biodiversiteit op een agrarisch bedrijf van groot belang. Deze vorm van grasland zorgt voor een rijk bodemleven en daardoor ook voor veel natuurlijke diversiteit boven het maaiveld, zoals bloemen, insecten en weidevogels.

Belonen voor prestaties

Uiteindelijk gaat het erom een meetinstrument te ontwikkelen die allerlei partijen in staat stelt boeren te belonen voor hun prestaties. Pluimers: “FrieslandCampina doet dat in feite al met zijn duurzaamheidsprogramma Focus Planet. Maar ook banken, waterschappen, waterleidingmaatschappijen en verpachters kunnen dat doen. Daarvoor is natuurlijk wel een breed gedragen monitor nodig.”

Breed draagvlak

Bij de ontwikkeling van de monitor zijn veel partijen betrokken. Niet alleen de drie initiatiefnemers, maar ook veel andere organisaties die een rol spelen in het landelijk gebied. “De Duurzame Zuivelketen heeft de monitor al omarmd. Dat betekent dat alle zuivelbedrijven in Nederland perspectief zien in de monitor. Ook de RVO denkt mee. En dat biedt weer perspectief op gebruik van de monitor in het nieuwe GLB.”

U kunt meer over de hackaton lezen op deze blog van de organisatoren FarmHack.

Meer informatie over de biodiversiteitsmonitor

Eén reactie op “‘Monitor biodiversiteit kans voor nieuw GLB’”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *