Monitor biodiversiteit steeds meer omarmd

Kruidenrijk grasland

De bedenkers van de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij – Wereld Natuurfonds, Rabobank en FrieslandCampina – overleggen met het ministerie van LNV over gebruik van de monitor in het GLB 2021 – 2027. Dat zegt Jacomijn Pluimers van het WNF.

jacomijn pluimersDe monitor is een instrument waarmee prestaties van melkveehouders op het gebied van biodiversiteit worden gemeten. Het instrument bevat prestatie-indicatoren zoals het percentage kruidenrijk grasland, uitstoot van broeikasgassen, het percentage eiwit van eigen bedrijf en het percentage blijvend grasland.

Monitor breed omarmd

De monitor is in juli 2017 gepresenteerd. In een artikel op Nature Today meldt Pluimers dat de meetsystematiek inmiddels breed wordt omarmd. Zo hanteert zuivelonderneming FrieslandCampina de monitor bij de productie van een nieuwe duurzame melkstroom die sinds december 2018 op de markt is. Ook in het recente Deltaplan Biodiversiteitsherstel komen de uitgangspunten van de monitor terug.

Herziening GLB

Bij de herziening van het GLB ziet Pluimers kansen om de monitor in de praktijk in te voeren. “We voeren nu gesprekken met het ministerie om te kijken hoe de Biodiversiteitsmonitor kan worden gebruikt in het nieuwe Europese landbouwbeleid. Het instrument is daarvoor heel bruikbaar. Als de Europese inkomenssteun die boeren ontvangen, wordt gekoppeld aan de prestaties op de Biodiversiteitsmonitor, dan wordt het voor boeren nog interessanter om over te schakelen naar een meer natuurvriendelijke manier van werken.”

Project van Rabobank

Rabobank begint binnenkort met een project waarbij zo’n vijftig melkveehouders een rentekorting krijgen als ze zich inzetten voor biodiversiteit. Dat meldde Bas Rüter, directeur Duurzaamheid van de bank, deze week tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Gedacht wordt aan een rentevoordeel van 0,5%. Provincie Drenthe en FrieslandCampina werken mee met het project van de bank.

 

Meer info: 

Met biodiversiteitsmonitor op weg naar natuurherstel

Website over biodiversiteitsmonitor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *