Tijdlijn stakeholderparticipatie

2019 mei Stakeholderconferentie 1
(zie verslag)
Maatschappelijke begeleidingsgroep
juni Internetconsultatie (houtskoolSWOT), 4 weken Pilots GLB (doorlopend) Stakeholders organiseren regionale bijeenkomsten (thematisch, bilateraal)
juli Maatschappelijke begeleidingsgroep
augustus
september
oktober Maatschappelijke begeleidingsgroep
november
december
2020 januari Maatschappelijke begeleidingsgroep
februari
maart
april Stakeholderconferentie 2
mei Maatschappelijke begeleidingsgroep
juni
juli
augustus
september
oktober Maatschappelijke begeleidingsgroep
november
december Stakeholderconferentie 3 Resultaten pilots GLB
2021 januari
februari
maart