NAV: GLB biedt te weinig mogelijkheden voor krachtenbundeling

Het huidige GLB biedt te weinig mogelijkheden voor boeren om hun krachten te bundelen en hun marktpositie te versterken. Dat vindt de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).

Het nieuwe GLB zou boeren meer ruimte bieden om hun positie te versterken. Zo zouden producentenorganisaties (PO’s) in het mededingingsrecht meer mogelijkheden krijgen. Een PO, minder bindend en knellend dan bijvoorbeeld een coöperatie, kan voor boeren een mooie manier van samenwerken zijn.

Maar de uiteindelijke mogelijkheden zijn teleurstellend, vindt de NAV. In het nieuwe GLB mag een PO voor de teelt van granen en sommige eiwitgewassen voor maximaal 15% van de nationale productie afspraken maken. Voor een wereldmarktproduct als graan zorgt dit voor geen enkele invloed in de markt. Ervaringen van aardappeltelers in de VS leren dat dit minimaal 50% moet zijn.

Lees meer op nav.nl >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *