NAV-leden vrezen voor ongelijk speelveld

landschap

Leden van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vrezen dat het nieuwe GLB (2021 – 2027) leidt tot een ongelijk speelveld in de Europese Unie. Dat blijkt uit een ledenpeiling van de organisatie.

logo Nederlandse Akkerbouw VakbondIn de nieuwe GLB-periode krijgen lidstaten meer invloed op de voorwaarden waaronder aan boeren toeslagen worden uitbetaald. Van de deelnemers aan de NAV-ledenpeiling denkt bijna iedereen dat dit leidt tot een ongelijk speelveld in de EU; 86% vindt dat ongewenst, 8% vindt het niet erg en 4% verwacht niet dat het gebeurt.

Bedrijfstoeslagen

Over de mogelijkheid dat boeren de keuze krijgen uit diverse opties om aan de eisen voor de bedrijfstoeslagen te voldoen, zijn de meningen verdeeld: 40% is daar geen voorstander van, de meerderheid is positief.

In de peiling kregen de boeren een aantal mogelijkheden voorgelegd. De opties minimale grondbewerking en bloemrijke akkerranden scoorden elk rond de 20%. In verbouw van gewassen in stroken (de zogeheten strokenteelt) ziet vrijwel niemand perspectief.

Producentenorganisaties

Binnen het GLB zijn er voor boeren mogelijkheden om producentenorganisaties (PO’s) op te richten. De NAV ziet met zulke organisaties ruimere mogelijkheden dan voorheen om ook aanbod en afzet te beïnvloeden en zo tot een betere prijsvorming te komen. Op de vraag of men bereid is deel te nemen aan een PO antwoordt 43% ‘nee’, 44% ‘ja voor aardappelen’ en 8% ‘ja voor uien’.

Twee derde van de deelnemers vindt dat Nederland gebruik moet maken van de mogelijkheden in het nieuwe GLB om de teelt van eiwitgewassen en vlas te stimuleren. Een derde van de NAV-leden ziet daar weinig in.

Meer informatie Uitkomsten ledenpeiling NAV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *