Nederlandse suikersector goed voorbereid op einde suikerquotum

De suikermarktordening verdwijnt in 2017 en de bietenprijs zal waarschijnlijk dalen. Maar de Nederlandse suikersector is goed voorbereid en kan concurrerend suiker produceren, meent de Rabobank.

Bij de afschaffing van het melkquotum was sprake van een langzame overgang. Voor suiker is dat niet het geval, en de overgang kan heftig zijn. Bovendien is de suikermarkt een wereldmarkt. Dat bemoeilijkt ook een vooruitblik.
Maar de Nederlandse suikersector heeft een sterke uitgangspositie. De keten is goed georganiseerd. Er is veel informatie-uitwisseling tussen de bietentelers en de verwerker. En de suikerproductie per hectare is hoog.

Een nadeel voor de Nederlandse suikersector is dat de overheid geen koppeling toepast tussen bietenteelt en de GLB-toeslagen. Tien lidstaten maken sinds dit jaar wel die koppeling, en de premie loopt in sommige landen op tot enkele honderden euro’s per hectare. Dat is een stevig concurrentienadeel voor de Nederlandse sector.

Lees meer over de suikermarktordening in het uitgebreide artikel op boerderij.nl >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *