Nieuw GLB biedt kansen voor klimaat en bodem

Met slimme keuzes biedt het nieuwe GLB kans op realisatie van 20% van de doelen op het gebied van klimaat, bodem en biodiversiteit. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het huidige GLB. Dat blijkt uit een rapport van het Louis Bolk Instituut en Wageningen Environmental Research.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer. De kernvraag luidde: “welke impact hebben de GLB-voorstellen van de Europese Commissie op bodemkwaliteit, biodiversiteit, klimaat en agrarisch natuurbeheer in Nederland?

Maatschappelijke doelen

De twee instituten hebben een analyse gemaakt van de keuzemogelijkheden die lidstaten krijgen om het GLB meer te richten op maatschappelijke doelen en welke bijdrage het GLB dan kan leveren aan het halen van die doelen.

Volgens de onderzoekers krijgen de lidstaten veel ruimte om hun eigen doelen te kiezen, budgetten te verdelen over de verschillende instrumenten en maatregelen en voorwaarden te bepalen. De uiteindelijke bijdrage van het GLB aan een verbetering van bodem, klimaat en biodiversiteit is het resultaat van een samenspel tussen voorwaarden en maatregelen, de hoogte van de toeslagen en het aantal deelnemende boeren.

Verschillende scenario’s

De onderzoekers hebben verschillende scenario’s beoordeeld, zoals het kringloopscenario en het ecoschema-licht. Het blijkt mogelijk om bij slimme keuzes naar zo’n 20% doelrealisatie te gaan voor klimaat, bodem en biodiversiteit, passend binnen het Nederlandse GLB-budget. Het GLB is daarmee weliswaar een belangrijk spoor om bij te dragen aan klimaat-, bodem- en biodiversiteitsdoelen, maar het GLB alleen is lang niet voldoende om deze doelen ook te realiseren.

De resultaten van de studie laten zien wat mogelijkheden zijn voor de verschillende keuzes ten aanzien van toeslagen en maatregelen als vanuit doelen wordt geredeneerd.

Maatregelen op perceelsniveau

De onderzoekers bevelen aan om GLB-maatregelen te richten op perceelsniveau als het gaat om doelen op het gebied van klimaat en bodem. Als het gaat om biodiversiteit en specifieke dier- en plantensoorten zijn juist maatregelen rond agrarische percelen nodig. Instrumenten als de Kringloopwijzer en de Biodiversiteitsmonitor zijn uitstekende hulpmiddelen voor sturing en monitoring.

Rapport Het GLB na 2020: mogelijkheden voor biodiversiteit, bodem en klimaat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *