‘Nieuw GLB invullen in dialoog met boer’

GLB-subsidie moet direct ten goede komen aan boeren en tuinders. Op het budget dat nu gaat naar plattelandsontwikkeling kan worden gekort. Dat vindt het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK).

Het OAJK schrijft in een brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel dat in de volgende GLB-periode (2021 – 2027) het landbouwbeleid veel praktischer moet worden ingevuld. Europese landbouwsubsidie hoort direct ten goede te komen aan agrarische ondernemers. Alleen dan kunnen ze voldoen aan de wens om de agrarische bedrijfsvoering meer circulair en natuurinclusief te maken.

Baan zoeken buiten de landbouw

Nicole Koks
Nicole Koks

In een toelichting op de brief zegt OAJK-voorzitter Nicole Koks dat veel jonge boeren dreigen af te haken. “Ik hoor steeds meer agrarische jongeren zeggen dat ze een baan gaan zoeken. Buiten de landbouw kunnen ze beter verdienen en dan zijn ze ook verlost van al die regels waar ze aan moeten voldoen.”

Kringlooplandbouw

Volgens Koks kan en moet het nieuwe GLB bijdragen aan kringlooplandbouw, bodemvruchtbaarheid, voedselkwaliteit en dierwelzijn. Ook zou budget uitgetrokken moeten worden voor bedrijfsovername. “In feite gaat het om dezelfde doelen die de overheid wil realiseren. Het is dan wel belangrijk dat de beschikbare middelen terechtkomen op het boerenerf.”

Meer duidelijkheid

De jonge boeren uit Overijssel pleiten ook voor duidelijkheid. “Wij willen boer worden, maar ook blijven. Dit betekent dat we tijd, ondersteuning en vooral duidelijkheid nodig hebben om aan alle wetgeving te voldoen. De afgelopen jaren zijn de spelregels te vaak gewijzigd”, schrijven ze aan GS in Overijssel.

Dialoog met boeren

OAJK-voorzitter Kokt pleit ervoor dat bij de invulling van het nieuwe GLB de dialoog wordt aangegaan met boeren en tuinders. “Wij weten precies welke maatregelen wel en welke niet goed uitwerken voor biodiversiteit en bijvoorbeeld dierwelzijn. Het nieuwe GLB moet daarom samen met boeren worden uitgewerkt en niet achter het bureau zoals meestal gebeurt.”

Het OAJK hoopt op korte termijn een uitnodiging van GS te krijgen voor  een gesprek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *