“Nieuw GLB moet ruimte laten voor maatwerk”

Minister Joke Schauvliege

Vooruitlopend op de hervormingen van het landbouwbeleid in 2020 formuleerde Vlaams minister Joke Schauvliege alvast enkele prioriteiten tijdens het Boerenbond debat op de landbouwbeurs Agriflanders in Gent. “In de eerste plaats moet er nog meer aandacht gaan naar verjonging om de vergrijzing in de sector een halt toe te roepen” vindt Schauvliege. “Ten tweede moeten er meer instrumenten gecreëerd worden die voldoende kunnen ingrijpen in de markt. In 2016 is opnieuw gebleken dat het GLB onvoldoende in staat is om een antwoord te formuleren op crisissituaties.”

Regionale accenten

Daarnaast hoopt minister Schauvliege ook dat het nieuwe GLB genoeg ruimte laat voor maatwerk. “Vlaanderen is Vlaanderen”, aldus de minister, die daarbij volmondig werd bijgetreden door Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker. “We willen niet dat het beleid eenheidsworst serveert. We moeten vanuit het beleid de mogelijkheid krijgen om eigen regionale accenten te leggen.” Over de gepolariseerde discussie over permanente graslanden hoopt ze dat “Natuur en landbouw zo veel mogelijk in dialoog gaan met elkaar, zonder daarbij al te fanatiek te zijn”.

 

Bron: VILT – Vlaams infocentrum land- en tuinbouw

Beeldmateriaal: agriflanders via Visual Hunt / CC BY 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *