Nieuw pleidooi voor Gemeenschappelijk Voedselbeleid

Door de blik te verbreden van landbouw naar voedselsystemen en door te bouwen op lokale initiatieven, kunnen we de betrokkenheid van burgers rond hervorming van voedsel- en landbouwsystemen versterken. Dat stelt jurist Olivier De Schutter in een gesprek met ARC2020-voorzitter Hannes Lorenzen. De Schutter pleit voor een Gemeenschappelijk Voedselbeleid als alternatief voor het huidige GLB.

De Schutter zit in het International Panel of Experts on Sustainable Food Systems, een expertpanel dat het politieke debat voedt met ideeën om voedselsystemen te hervormen.

De Schutter noemt drie redenen voor een Voedselbeleid. Veel verschillende beleidssectoren hebben effect op Europese voedselsystemen, maar ze hebben niet als doel om die systemen gezond en duurzaam te maken. Al dat beleid is onvoldoende op elkaar afgestemd. Ook weet huidig beleid onvoldoende in te springen op de huidige, snelle innovaties in voedselsystemen. Tenslotte hebben we beleid nodig dat proactief is en transparant, en gericht op het aanpakken van lange termijn-uitdagingen.

We hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden, of meer macht naar Europa halen, stelt De Schutter. Er is natuurlijk enige hervorming nodig op Europees niveau, maar er zijn ook stappen nodig op nationaal en lokaal niveau: nationale overheden die belastingmaatregelen kunnen nemen om duurzaamheid te stimuleren of lokale overheden die toegang kunnen bieden tot gezonde diëten. Het Gemeenschappelijk Voedselbeleid is dan de overkoepelende vlag voor samenwerking, dat bouwt op datgene wat al werkt en zorgt voor meer synergie in bestaande beleidsinstrumenten.

ARC2020 (Agricultural and Rural Convention) wil het publieke debat stimuleren over de toekomst van landbouw, voedsel en plattelandsbeleid.

Lees het hele interview op arc2020.eu >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *