Nieuwe EU-consultatie over voedselketen en marktpositie boeren

EU-commissaris Hogan nodigt opnieuw boeren, burgers en andere belanghebbenden uit om hun standpunten te delen via een online consultatie, ditmaal over de voedselketen.

Tot 17 november kan iedereen ideeën aandragen over een eerlijker voedselketen en hoe de positie van boeren daarin kan worden versterkt. De online vragenlijst gaat onder meer over onderwerpen als markttransparantie, producentenorganisaties,  interventiemaatregelen en risicomanagement.

De raadpleging bouwt voort op de werkzaamheden van de Taskforce landbouwmarkten, die Hogan in januari 2016 heeft opgericht, de zogenaamde Commissie Veerman. In een rapport (najaar 2016) deed deze commissie de nodige concrete aanbevelingen om de marktpositie van boeren in de keten te versterken. Met deze consultatie wil Hogan peilen hoe partijen uit het veld tegen deze aanbevelingen aankijken.

Markt- en prijsbeleid is een belangrijk onderwerp voor Nederland. Laat daarom uw stem horen en vul de vragenlijst in!

Meer over de consultatie op Europa.nu

Bekijk de online vragenlijst  (Engelstalig; binnenkort ook in andere talen beschikbaar)

Download het rapport van de Commissie Veerman ‘Improving Market Outcomes’, of de samenvatting ervan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *