Nieuwe garantstellingregeling helpt innovaties in de markt te zetten

Stel: je ziet als boer of tuinder een marktkans voor een duurzaam product, geproduceerd door een innovatie toe te passen. Technisch voldoende uitontwikkeld om de productie te kunnen starten. Je hebt met afnemers ook al afspraken over het in de markt zetten van het product. Zegt de bank als reactie op je bedrijfsplan: ‘Ziet er interessant uit, maar …

als jouw product zich in de markt nou niet voldoende onderscheidt en jouw verkoopprijs blijft uiteindelijk hetzelfde als het gangbaar geproduceerde… Daar kunnen wij niet zomaar geld in steken!’ Aan zo’n krediet zit dus een groter risico dan aan gangbare kredieten. Maar maatschappelijk gezien (voor verduurzaming en voor de concurrentiekracht van Nederland) zijn die innovaties wel belangrijk. Daarom werkt het Ministerie van Economische Zaken aan de Garantstellingsregeling Marktintroductie Innovaties (GMI) in POP3, als steuntje in de rug om deze ‘valley of death’ toch te nemen.

Het Rondeel-ei als voorbeeld

Verduurzamen en vernieuwen in de markt zijn kern-opgaven voor onze Nederlandse land- en tuinbouwondernemers. Maar na de crisis in de bankenwereld zijn de kredieteisen aan MKB-ondernemers juist verzwaard. Bovenstaande problematiek deed zich onder andere voor bij een initiatief voor vernieuwing in pluimveehouderij; bij de introductie van de Rondeelstal. De eieren van deze legkippen worden met 3 sterren van het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming en Milieukeur in de winkelschappen gelegd. Maar of de extra investering in de duurdere Rondeelstal terugverdiend zou worden door een hogere prijs per ei en hoe de overige kosten in de nieuwe huisvesting na kinderziektes uit zouden kristalliseren, dat was allemaal nog onzeker op het moment dat de eerste praktijkstallen gebouwd zouden gaan worden.

In 2010 heeft het voormalige Ministerie van LNV bij wijze van pilotproject een ontheffing gegeven van de hoofdelijke aansprakelijkheid onder de Regeling Garantstelling Landbouw Plus*. Dat zou voorkomen dat zo’n eerste innovatietoepassing bij onverhoopt tegenvallen het hele bedrijf van de ondernemer mee zou trekken. Twee ondernemers – en hun bank – durfden het toen aan om in de Rondeelstal te investeren.

Regeling wordt nu onder POP uitgewerkt

Op basis van verkenningen gedaan met financieringsspecialisten en de ervaringen uit de pilot, wordt door het Ministerie van Economische Zaken nu de GMI uitgewerkt. Daarbij is besloten om de GMI met Europese cofinanciering vanuit het POP3 op te zetten.

Vooralsnog wordt beoogd om een regeling uit te werken die grotendeels lijkt op de Garantstelling Landbouw Plus. Wat betekent dat het Rijk garant wil staan voor de helft van een lening die maximaal 80% van de investering dekt. Waarbij met de investering in principe bedoeld wordt de meer-investering t.o.v. traditioneel; het deel waar de innovatie in zit.

Dit voorjaar gaat het Nederlandse POP3-programma voor goedkeuring naar Brussel. Rekening houdend met een aantal regelingsspecifieke toetsingen door de Commissie, denken we dat de GMI eind 2014/ begin 2015 voor ondernemers opengesteld kan gaan worden. Wel onder het voorbehoud: dit is ‘werk in uitvoering’. De toetsing door de Europese Commissie kan maken dat extra werk en wijzigingen nodig blijken.

 

* De Garantstelling Landbouw (Plus) is een regeling vergelijkbaar met de Nationale Hypotheek Garantie, maar dan voor  investeringen door agrarische ondernemers. Bij een eventueel faillissement wordt  dan een gedeelte van het verlies op de lening overgenomen. Bij deze regeling door de Staat. Banken geven dan toch een krediet wanneer het bedrijfsplan goed is, ook als het eigen vermogen van de ondernemer lager is dan de door de bank aangehouden grens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *