Nieuwe planning voor Nederlands GLB-plan

Een 95%-versie van het Nationaal Strategisch GLB-plan (GLB-NSP) is naar schatting rond de zomer van 2021 klaar. Tweede Kamer, provincies en waterschappen nemen hierover dan een besluit. Het Nederlandse NSP-GLB wordt eind 2021 of begin 2022 ingediend in Brussel. Het jaar 2022 staat in het teken van overleg met de Europese Commissie over de Nederlandse GLB-aanpak.

Minister Carola Schouten

Dat schrijft LNV-minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer. Zij meldt erbij dat de corona-pandemie kan leiden tot aanpassing van deze planning.

Bouwstenen

Dit jaar wordt verder gewerkt aan de bouwstenen voor het Nederlandse GLB-plan. Doel is om op 1 januari 2021 een versie op hoofdlijnen klaar te hebben. Hierin komt onder meer te staan hoe de doelen en instrumenten van het GLB worden ingezet voor een transitie naar een klimaatvriendelijke kringlooplandbouw.

Het plan op hoofdlijnen maakt ook duidelijk hoe de inkomensondersteuning uit het huidige GLB wordt omgezet in doelgerichte betalingen. Deze versie van het GLB-NSP maakt nog geen keuzes over de precieze verdeling van middelen, de inzet van maatregelen of de rol van de overheid.

GLB-conferentie

In de eerste helft van 2021 wordt het plan op hoofdlijnen uitgewerkt in een 95%-versie waarover Tweede Kamer, provincies en waterschappen hun oordeel vellen. De maatschappelijke begeleidingsgroep heeft hierbij inbreng. De praktijkervaringen uit de GLB-pilots worden in het GLB-NSP meegenomen. Op 3 december wordt nog een conferentie georganiseerd voor alle stakeholders. De minister meldt dat zij er vanuit gaat dat het nieuwe GLB op 1 januari 2023 in werking treedt, ofwel twee jaar later dan de bedoeling was.

Meer informatie: Kamerbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *