Nieuws

Video over nieuwe GLB

Een redelijk inkomen voor boeren, dat is een van de hoofddoelen van het nieuwe Gemeenschappelijke...
Lees meer

Vewin: GLB blauwer maken

Bescherming van drinkwaterbronnen moet integraal onderdeel zijn van het nieuwe GLB. Daar pleit de Vereniging...
Lees meer

Rutte 3 wil hervorming GLB

In het nieuwe regeerakkoord maakt het nieuwe kabinet Rutte 3 kenbaar voorstander te zijn van een hervorming...
Lees meer
waterrijke veenweidegebieden

GLB in verkiezingsdebat

‘De subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten volledig worden ingezet voor natuur en...
Lees meer

Update POP3: Waterbeheer

Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) strekt zich uit over de periode 2014 – 2020. POP3 is een...
Lees meer

Update POP3: Innovatie

Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) strekt zich uit over de periode 2014 – 2020. POP3 is een...
Lees meer

Debat #AfterCAP

Moet het GLB met pensioen? Wat volgt? ARC2020 (een platform voor goed voedsel, goede landbouw en beter...
Lees meer

Roep om fitness check GLB

Het GLB heeft een grondige evaluatie nodig: het huidige beleid is niet opgewassen tegen de fundamentele...
Lees meer

860 miljoen euro in 2015

Het afgelopen boekjaar (oktober 2014 – oktober 2015) is er in Nederland ongeveer 860 miljoen euro Europees...
Lees meer

Burgers waarderen GLB

Europese burgers reageren overwegend positief op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat blijkt uit...
Lees meer

Kookboek legt GLB uit

Om het GLB beter ‘verteerbaar’ te maken voor een groot publiek, heeft denktank de Groep van Brugge, samen...
Lees meer

viEUws over de Landbouwraad

viEUws, de EU Policy Broadcaster, heeft een nieuwe video gepubliceerd met onder meer een terugblik op de...
Lees meer

Vergroening in euro’s

Hoeveel groener is het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in euro’s?  De Europese Commissie heeft de...
Lees meer

Cursus GLB in Brussel

Wat zijn de uitdagingen en doelen voor de komende jaren? Welke volgende stappen moeten worden genomen? Welk...
Lees meer

GLB-subsidies uitgelegd

Europese landbouwsubsidies zijn een omstreden onderwerp. Boerderij zet op een rij hoe de vork in de steel...
Lees meer

viEUws in gesprek met Hogan

EU landbouwcommissaris Phil Hogan juicht de paradigmaverandering in het huidige GLB toe – van een systeem...
Lees meer

Politiek akkoord over GLB

Op 24 september zijn de Raad en het Europese Parlement in een triloog het hervormingspakket voor het nieuwe...
Lees meer