Noorden wil natuurinclusieve koploper worden

De agrarische sector in Groningen, Friesland en Drenthe moet koploper in Europa worden op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Dat willen de overheden, agrarische sector, natuurorganisaties en kennisinstellingen in het noorden. Het nieuwe GLB is een goed instrument om deze wens te realiseren.

natuurinclusieve landbouw

De zogeheten Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw is onlangs gepresenteerd en wordt binnenkort aangeboden aan LNV-minister Carola Schouten. De deelnemende partijen wensen financiële ondersteuning van het Rijk voor de uitvoering van hun regiodeal.

Aanpassing van GLB

Het Rijk wordt gevraagd om “samen met ons te bepleiten dat het nieuwe GLB wordt aangepast aan de natuurinclusieve ambities en de uitvoering ervan via een gebiedsgerichte aanpak”. Experimenteerruimte in wet- en regelgeving is ook nodig.

Gezonde landbouw

In de regiodeal maakt Noord-Nederland zich sterk voor een duurzaam en natuurinclusief platteland waarbij een economisch sterke landbouw in evenwicht is met de omgeving. De deelnemers aan de deal zeggen te beseffen dat structurele verandering nodig is om de sector op termijn gezond, levensvatbaar en rendabel te laten zijn.

Gebiedsgerichte aanpak

De Regiodeal zet in op een gebiedsgerichte aanpak. Voor ieder gebied wordt een streefbeeld opgesteld, gekoppeld aan voor dat gebied prestatie-indicatoren. Hiermee wordt gestart in de veen- en kleiweidegebieden van Friesland, op de Waddeneilanden en het Drentse Plateau, in de Veenkoloniën en op het Groninger Hogeland.

Bestaande initiatieven

Met de regiodeal willen de partijen aansluiten op bestaande natuurinclusieve initiatieven. Genoemd worden:

  • de masterclasses en projecten georganiseerd vanuit Living Lab natuurinclusieve landbouw Friesland,
  • het natuurinclusieve akkerbouwplan in Oost-Groningen,
  • activiteiten van de consulent duurzame landbouw in Drenthe,
  • collectieven en gebiedscoöperaties.

Voor de uitvoering van de regiodeal is jaarlijks €10 tot €15 miljoen nodig. Gevraagd wordt om een bijdrage van het Rijk.

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw (pdf, 3.8MB)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *