Conferentie Nationaal Strategisch Plan

23 mei 2019

Naar een Nationaal Strategisch Plan

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt herzien. Vanaf 2021 gelden andere doelstellingen, prioriteiten en voorwaarden voor het verkrijgen van EU-landbouwsubsidies. Er komt meer ruimte voor individuele lidstaten en in het Nationaal Strategisch Plan staat hoe Nederland hiermee omgaat. Ook is er ruimte voor nationale en regionale doelen. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu en plattelandsbeleid.

Op 23 mei 2019 spraken stakeholders in de Woonindustrie in Nieuwegein met elkaar. Over sterktes en zwaktes. Over ambities en toegankelijkheid. Over dilemma’s en samenwerking. In dit magazine leest u het verslag van deze inspirerende bijeenkomst.

Voor de beste ervaring bekijk dit magazine niet in Internet Explorer