Onderzoek: GLB niet duurzaam

Het aantal grutto’s in Nederland is afgelopen jaren fors afgenomen.

Het Europese Landbouwbeleid is niet ambitieus genoeg op het gebied van duurzaamheid om de afname van natuur op het boerenland te stoppen. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van Europese natuurorganisaties, fracties in het Europese Parlement en twee Duitse universiteiten.

Het onderzoeksrapport is onlangs gepubliceerd door de opdrachtgevers van de studie, waaronder BirdLife International en het European Environmental Bureau. Voor de studie zijn meer dan 450 wetenschappelijke publicaties onderzocht. De studie is uitgevoerd door experts op het gebied van ecologie, agrarische economie en sociologie.

Positief effect boereninkomen

Het GLB heeft volgens de onderzoekers een positief effect op de inkomenspositie van boeren en tuinders. Zij plaatsen daarbij wel een kritische kanttekening: aan de inkomenssteun zijn onvoldoende waarborgen verbonden. Daardoor draagt het agrarisch grondgebruik niet bij aan de doelen van de Europese Unie.

Efficiënt noch effectief

Op het gebied van duurzaamheid scoort het Europese Landbouwbeleid onvoldoende of slecht als het gaat om efficiëntie, effectiviteit, samenhang, toegevoegde waarde en relevantie. Het beleid schiet tekort om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Dit leidt tot hogere risico’s voor boeren.

De duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals) worden volgens de onderzoekers niet gehaald. Zij voorzien ook geen verbetering van deze situatie.

Achteruitgang vogelstand

Via BirdLife International was Vogelbescherming Nederland bij het onderzoek betrokken. In een reactie zegt de organisatie dat het falende landbouwbeleid zich weerspiegelt in de vogelstand op het platteland. Veel van de populaties vogels van het boerenland gaan ernstig achteruit en enkele soorten dreigen zelfs uit te sterven.

Soorten zoals patrijs en veldleeuwerik zijn met meer dan 90% in aantal afgenomen. Weidevogels als de grutto, scholekster en tureluur, waarvoor Nederland internationaal zeer belangrijk is, zijn de afgelopen decennia met tientallen procenten achteruit gegaan. Voor Vogelbescherming is het behoud van deze vogels een hoofdprioriteit. Een duurzaam Europees landbouwbeleid is daarbij randvoorwaarde.

Het onderzoeksrapport ‘Is the CAP Fit for purpose’ is hier te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *