Online conferentie over nieuwe GLB

In 2023 gaat het nieuwe Europees landbouwbeleid van start. Dit nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Maar hoe precies? Hoe zorgen we ervoor dat we resultaten bereiken op het gebied van natuur en milieu, en tegelijkertijd agrariërs versterken in hun ondernemerschap? Dat komt aan de orde tijdens de online conferentie I ‘m in! Over POP3 en het nieuwe GLB. 

Resultaten en experimenteren

Tijdens deze tweedaagse conferentie putten we inspiratie uit de resultaten van het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Totdat het nieuwe GLB in werking treedt, wordt het POP3 met twee jaar verlengd. Hoe gebruiken we deze tijd van POP3+ (transitieperiode) om te experimenteren én urgente uitdagingen het hoofd te bieden?

Jouw bijdrage is nodig

Voor het nieuwe GLB schrijft elke Europese lidstaat zijn eigen Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP). Er liggen kansen om invloed te hebben op de inhoudelijke totstandkoming van het nieuwe GLB. De hoofdlijnen zijn uitgewerkt maar we hebben jouw kennis en ervaring nodig om verder te verdiepen en concretiseren. We nodigen je uit om mee te denken hoe we samen het nieuwe GLB tot een succes kunnen maken.

De conferentie brengt:

 • Informatie over POP3, POP3+ en het GLB-NSP.
 • Inspiratie om succesvol vervolg te geven aan POP3+ door terug te kijken naar de behaalde resultaten van POP3 en vooruit te kijken naar wat POP3+ te bieden heeft.
 • De mogelijkheid om inhoudelijk bij te dragen aan het GLB-NSP op basis van jouw kennis en ervaring in diverse workshops en webinars, die te vinden zijn op de aanmeldsite.

Programma

De conferentie bestaat uit webinars en workshops op 2 en 3 december. Onder meer over POP3, duurzame voedselsystemen, praktijknetwerken, eco-regelingen en agrarisch natuurbeheer.

Op 3 december is er ook een interactieve talkshow. Hieraan nemen agrarische ondernemers deel, LNV-minister Schouten en Jo-Annes de Bat, gedeputeerde van provincie Zeeland.

Het programma is hier te vinden >>

Aanmelden

De aanmelding is inmiddels gesloten. Wel kun je via YouTube meekijken met talkshow, webinars en workshops via onderstaande links:

Verslagen

De verslagen worden tussen 4 en 11 december online geplaatst. U vindt ze hier >

Eén reactie op “Online conferentie over nieuwe GLB”

 • Ik bekeek zojuist het Webinar: Duurzamere voedselsystemen | conferentie I’m In.
  Helaas kon ik doordat ik te laat was geen vragen en opmerkingen in Q & A stellen. De chatfunctie bij You Tube is ook uitgezet. Hopelijk lukt het zo wel een reactie te geven en kunt u die meenemen bij de overige vragen.

  Akkerbouwer Anton Bartelen zei het al als de consument wat meer gaat betalen zit ik niet te wachten op subsidies. Maar op de vraag hoe zien we de – terechte – maatschappelijke duurzaamheidseisen terug in de prijs, kwam met niet verder dan boeren moet een verhaal vertellen bij hun product zodat het minder anoniem is. Gelukkig werd wel eerlijk gezegd dat de meeste consumenten voor de laagste prijs gaan (zie ook de lage marktaandelen voor biologisch).

  Maar waarom dan steeds om de olifant in de kamer heendraaien? De terechte vraag uit het publiek over de concurrentie op de wereldmarkt die juist tot kostprijsverlaging dwingt, werd niet eens beantwoord. Natuurlijk kan het GLB wel zorgen voor stabiele en zelfs minimumprijzen, dat heeft ze veelvuldig gedaan in het verleden o.a. via melk- en suikerquota, en braakleggingen. Ook kunnen de maatschappelijk eisen (dierenwelzijn, milieu) aan de boer alleen maar worden verhoogd als wordt afgezien van verdere handelsverdragen als CETA, EU-Mercosur. Dat weet iedereen, maar niemand durft het te zeggen. De huidige GLB-hervorming – mede door de Farm to Fork-strategie – bieden een uitgelezen kans om af te stappen van dit doodlopende pad. Maar dan moeten goede argumenten wel zwaarder wegen dan ‘we hebben nu eenmaal voor vrijhandel en afschaffing van productiebeheersing gekozen’. Zie hier een voorstel over hoe het effectiever kan, doordat het hele GLB budget wordt gebruikt voor verduurzaming, boeren eerlijk betaald worden en alle consumenten meer gaan betalen voor een duurzamer product. https://www.voedselanders.nl/zonder-hervorming-eu-landbouw-en-handelsbeleid-geen-milieuvriendelijk-en-rechtvaardig-voedselsysteem/
  De maatschappelijke-, boerenorganisaties en vakbonden binnen Handel Anders publiceerde onlangs een alternatief dat ook andere sectoren omvat: https://handelanders.nl/geslaagde-lancering-publicatie-in-nieuwspoort/

  Graag zou ik deze alternatieven bij een volgende gelegenheid toelichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *