Online sessies: ‘Hoe denk jij over plattelandsontwikkeling en voedselproductie in het nieuwe GLB?’

perceel met aardappelen

Het nieuwe GLB (vanaf 2023) gaat toekomstbestendige landbouw sterker belonen. Eén van de terreinen waarop subsidies van het GLB zich kunnen richten is plattelandsontwikkeling, voedsel en dierenwelzijn.

We nodigen je uit om hierover met ons mee te denken. Dat kan in één van de zes online sessies die we organiseren.

De programmaorganisatie van Rijk en provincies werkt op dit moment aan het Nationaal Strategisch Plan. In dat plan staat hoe Nederland de Europese middelen voor het platteland gaat inzetten.

Hoe zorgen we voor een leefbaar platteland en een toekomstbestendige voedselproductie?

Er wordt steeds meer gevraagd van het platteland. Dat geldt voor bijdrage aan de voedselproductie, biodiversiteit, klimaatopgaven, maar ook aan een goede omgeving voor werk, wonen en recreatie. De landbouw speelt hierin de sleutelrol. Hoe houden we met het GLB het platteland leefbaar, in de breedste zin van het woord?

Meedenken over maatregelen

In onze online sessies gaan we allereerst in op de uitdagingen die we zien voor het platteland. We hebben een sterkte- en zwakteanalyse gemaakt. Deze vormt de basis voor de discussie. In het tweede deel willen we graag dat je met ons meedenkt bij het opstellen van een maatregelenpakket. Welk type acties kunnen we het best inzetten om aan de uitdagingen het hoofd te bieden?

Voor wie zijn deze consultaties interessant?

  • Deskundigen van de betrokken overheden (rijk, provincies en waterschappen)
  • Agrariërs die zich betrokken voelen bij de brede ontwikkelingen op het platteland
  • Onderwijs- en kennisinstellingen
  • NGO’s
  • Intermediairen

Hoe geef ik me op?

Een sessie duurt 1,5 uur. Aan een sessie kunnen 17 personen deelnemen. Er worden nog 3 sessies georganiseerd:

nog 2 identieke bijeenkomsten over het thema plattelandsontwikkeling, incl. leader:

  • maandag 19 oktober om 10.00 uur (er zijn op dit moment 17 aanmeldingen voor deze bijeenkomst)
  • donderdag 22 oktober om 14.00 uur (er zijn op dit moment 17 aanmeldingen voor deze bijeenkomst)

1 bijeenkomst over de thema’s voedsel en dierenwelzijn:

  • donderdag 22 oktober om 10.00 uur (er zijn op dit moment 17 aanmeldingen voor deze bijeenkomst)

Wil je meedoen? Selecteer dan hieronder de bijeenkomst waar je graag bij wilt zijn

thema plattelandsontwikkeling, incl. leader: maandag 19 oktober om 10.00 uur

Hartelijk dank voor je belangstelling, maar helaas zitten we vol. Bij grote interesse zal er mogelijk een extra bijeenkomst worden georganiseerd. Als je een mail stuurt naar onderstaande mailadres, met daarbij het juiste onderwerp, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen. Je kunt ook altijd kijken op onze website Toekomst GLB.

Voor vragen of opmerkingen kun je een bericht sturen naar j.wiersma@fryslan.frl

Namens het hele team,
Paul van Enckevort

Er is ruimte voor 17 deelnemers en er zijn op dit moment 17 aanmeldingen voor deze bijeenkomst.

thema plattelandsontwikkeling, incl. leader: donderdag 22 oktober om 14.00 uur

Hartelijk dank voor je belangstelling, maar helaas zitten we vol. Bij grote interesse zal er mogelijk een extra bijeenkomst worden georganiseerd. Als je een mail stuurt naar onderstaande mailadres, met daarbij het juiste onderwerp, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen. Je kunt ook altijd kijken op onze website Toekomst GLB.

Voor vragen of opmerkingen kun je een bericht sturen naar j.wiersma@fryslan.frl

Namens het hele team,
Paul van Enckevort

Er is ruimte voor 17 deelnemers en er zijn op dit moment 17 aanmeldingen voor deze bijeenkomst.

thema’s voedsel en dierenwelzijn: donderdag 22 oktober om 10.00 uur

Hartelijk dank voor je belangstelling, maar helaas zitten we vol. Bij grote interesse zal er mogelijk een extra bijeenkomst worden georganiseerd. Als je een mail stuurt naar onderstaande mailadres, met daarbij het juiste onderwerp, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen. Je kunt ook altijd kijken op onze website Toekomst GLB.

Voor vragen of opmerkingen kun je een bericht sturen naar j.wiersma@fryslan.frl

Namens het hele team,
Paul van Enckevort

Er is ruimte voor 17 deelnemers en er zijn op dit moment 17 aanmeldingen voor deze bijeenkomst.

Voor vragen of opmerkingen kun je een bericht sturen naar j.wiersma@fryslan.frl