Op weg naar afschaffing betalingsrechten

landschap

LNV-minister Schouten wil het systeem van betalingsrechten in het nieuwe GLB schrappen. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer.

In de voorstellen voor het toekomstige GLB van de Europese Commissie wordt aan de lidstaten de keuze gelaten om de huidige basisbetaling met of zonder betalingsrechten voort te zetten. Minister Schouten is er voorstander om die keus aan de lidstaten te laten.

‘Flat rate’

Uit de brief blijkt dat Schouten dan wil kiezen voor een systeem zonder betalingsrechten, “met name omdat vanaf 2019 sprake zal zijn van een ‘flat rate’ voor deze rechten. Dat betekent dat elk betalingsrecht dezelfde premie oplevert en historische rechten vervallen. De noodzaak van het handhaven van een systeem van betalingsrechten is daarmee feitelijk verdwenen, schrijft de minister aan de Kamer.

Minder lastendruk

Voordeel van afschaffing van het systeem van betalingsrechten is dat de administratieve lasten fors afnemen, zowel voor de boer als voor de overheid. “Bij afschaffing hoeft niet langer een register beheerd te worden en hoeft geen beheer van de rechten plaats te vinden in verband met verhuur, verkoop of splitsing dan wel samenvoeging van betalingsrechten.”

Vlotte uitbetaling

Afschaffing van de betalingsrechten past bij de inzet van de minister om het GLB te vereenvoudigen. Zeker in het eerste jaar van het nieuwe GLB bevordert dit een vlotte uitbetaling van de premies. “Verder kan de boer elk jaar gemakkelijk steun aanvragen. Bij een systeem van betalingsrechten moet hij of zij eerste rechten kopen of aanvragen uit de nationale reserve.”

Omdat de huidige betalingsrechten een economische waarde vertegenwoordigen c.q. verhandelbaar zijn, maakt de minister haar bedoeling nu al kenbaar.

Info: brief aan de Tweede Kamer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *