Openstelling Jonge Landbouwersregeling eind 2015

Naar verwachting zullen alle provincies op 2 november en uiterlijk op 9 november de Jonge Landbouwersregeling openstellen. De sluiting van de openstellingsperiode is in december. Vervolgens zijn circa vier maanden nodig om de aanvragen toe te kennen.

De Jonge Landbouwersregeling is een regeling vanuit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Onder de doelgroep vallen de jonge boeren en tuinders die vlak voor of na bedrijfsovername een steun in de rug kunnen gebruiken bij de modernisering van hun bedrijf.

In de afgelopen maanden is veel werk verzet om de Jonge Landbouwersregeling voor het eerst open te stellen. Elke provincie heeft een eigen openstelling. Door het Regiebureau POP is het openstellingsbesluit voorbereid. Het regiebureau is nu in overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Stichting Milieukeur (SMK) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) over de concept investeringslijst. Hierop staan alle investeringen die voor de Jonge Landbouwersregeling in aanmerking komen. De investeringen op de lijst moeten bijdragen aan modernisering van het landbouwbedrijf, waarbij de meest duurzame methodes voorrang krijgen.

Om te voorkomen dat elke jonge landbouwer die in een samenwerking zit in aanmerking komt, vindt er op verzoek van NAJK een verrekening plaats op basis van het aandeel eigen vermogen van die jonge ondernemers.

Lees meer op de website van het NAJK >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *