Oproep: boeren denk mee over GLB

Zet de invulling van het nieuwe GLB in volgend winterseizoen LTO-breed op de agenda. Die oproep doet voorzitter Peet Sterkenburgh van LTO in Friesland.

Peet Sterkenburgh

Volgens de LTO-bestuurder gaat het dan vooral om de verbinding van eisen op het gebied van duurzaamheid, klimaat en biodiversiteit aan de uitbetaling van GLB-betalingsrechten.

“We weten hoe de teneur in ons Haagse is, wat meer boerenverstand is daar wel nodig”, schrijft Sterkenburgh in een blog op de website van LTO Nederland. “Willen we een toekomstige uitwerking van het nieuwe GLB, die ons nog enigszins past, dan zullen we actief aan de slag moeten”.

Klimaat en dierwelzijn

De Friese landbouwbestuurder doelt daarbij op het inbrengen in de GLB-systematiek van onderwerpen als perceelsrandenbeheer, weidevogelbeheer, klimaat en dierwelzijn. “Ik merk dat dit onderwerp ons nog te weinig bezighoudt. Boeren zijn druk bezig en denken ‘dit is allemaal nog ver van mijn bed”.

Hij roept op: “Zet komend winterseizoen dit onderwerp organisatiebreed op de agenda. Leg uit waar we staan en hoe de toekomst er uit kan zien. Met elkaar het pad trekken zodat onze vertegenwoordigers in Den Haag ons boerenidee mee kunnen nemen.”

Pilots agrarische natuurverenigingen

Sterkenburgh meldt dat enkele agrarische natuurverenigingen pilots uitvoeren. Er wordt geëxperimenteerd met werkbare en effectieve maatregelen die ten goede komen aan natuur en milieu. Hij is daar positief over, want deze verenigingen hebben ervaring met het maken van voorwaarden en met collectief beheer. Hij maakt ook een kanttekening: “Slechts een klein deel van onze boeren is actief binnen een collectief en daarmee gaat dit aan de meeste boeren voorbij.”

Lobby van LTO

Sterkenburgh is overigens positief over de belangenbehartiging van LTO bij de totstandkoming van het GLB in de lopende periode. “Door LTO is er bij het samenstellen van dit GLB sterk gelobbyd, zodat vrijwel ieder bedrijf aanspraak op de vergroeningsbijdrage kan maken. Dat is toen goed geslaagd. De eisen voor vergroening zijn met enige inspanning voor bijna ieder bedrijf haalbaar.”

Blog Peet Sterkenburgh

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *