Over het GLB

De landen van de Europese Unie (EU) maken samen het zogeheten Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Lidstaten mogen binnen de grenzen van dat GLB hun eigen landbouwbeleid bepalen.

Onderstaande infographic geeft een schematische weergave van de elementen waaruit het GLB is opgebouwd (open als pdf).

Over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Onderdelen

Het GLB bestaat uit 2 pijlers. Onder pijler 1 vallen de Inkomensondersteuning en het Markt- en prijsbeleid. Onder pijler 2 valt het POP (Plattelandsontwikkelingsprogramma).
Lees meer >>

Historie

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (EU) gaat terug tot 1957. Het oorspronkelijke doel was boeren een redelijk inkomen te bieden. Consumenten moesten verzekerd zijn van voldoende voedsel.
Lees meer >>