Betalingsrechten

Historie

2004-2012: toeslagrechten (ontkoppelde toeslagen)

Sinds 2004 is steeds meer steun ontkoppeld. In 2012 zijn de laatste sectoren, aardappelzetmeel, vlas en hennep, ontkoppeld. Dat betekent dat de hoogte van de toeslagen niet langer gebaseerd is op het aantal hectares of de productie maar op de steun die men vroeger kreeg, ofwel op historische betalingen.

Vanaf 2015: betalingsrechten (hectaretoeslagen)

In het huidige GLB is dit veranderd. De toeslagrechten zijn per 31 december 2014 vervallen. Sinds 2015 is er een nieuw systeem van betalingsrechten, betalingen per hectare. Iedere landbouwer krijgt vanaf 2019 dezelfde waarde per hectare uitgekeerd.

Overgangsperiode tot 2019

Tot 1 januari 2019 geldt een overgangsperiode. De afbouw en de opbouw van het bedrag naar een gelijk bedrag per hectare is voor elke landbouwer geleidelijk.

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking voor betalingsrechten?

U krijgt in 2015 betalingsrechten toegekend als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent in 2015 actief landbouwer. Dit betekent dat uw bedrijf als agrarisch bedrijf ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en actief landbouwer bent.
  • U heeft in 2015 minimaal 0,3 hectare subsidiabele landbouwgrond in gebruik. Deze eis is specifiek van belang voor kalverhouders, die nu nog geen grond in gebruik hebben.
  • U had in 2013 recht  op een directe betaling vanuit het GLB, zoals de bedrijfstoeslag (een korting of uitsluiting heeft hier geen invloed op). Of u kunt bewijzen dat u landbouwer was in 2013.
  • U teelde in 2013 op minimaal 0,3 hectare groente, fruit, poot- en consumptieaardappelen, siergewassen of bollen of u exploiteerde een wijngaard van minimaal 0,3 hectare.

Wie komen niet in aanmerking?

Bepaalde bedrijven met landbouwgronden worden uitgesloten, zoals luchthavens, waterbedrijven, spoorwegbedrijven, onroerend goedbedrijven, sport- en recreatiebedrijven, overheden en overheidsgerelateerde organisaties.

Praktisch gezien zullen bijna alle landbouwbedrijven voor de nieuwe regeling in aanmerking komen. Bedrijven waarbij alle onderstaande punten van toepassing zijn komen NIET in aanmerking:

  • in 2013 geen toeslagrechten gehad;
  • voor 2013 wel bedrijfstoeslag ontvangen;
  • in 2013 niet één van de bovengenoemde gewassen geteeld.

Meer informatie

RVO heeft een uitgebreide pagina met veelgestelde vragen (met antwoorden!) over betalingsrechten in het nieuwe GLB.