GLB in de praktijk

3 vragen over inzaaien EA

Als ik niet alle opgegeven percelen inzaai, moet ik dat doorgeven? Kan ik nog percelen toevoegen? De...
Lees meer

Gecombineerde opgave 2015

RVO heeft een kort filmpje uitgebracht als introductie van de Gecombineerde Opgave. De Gecombineerde...
Lees meer

Vogelakkers

Naar aanleiding van het Kamerdebat van 1 juli 2014 is de vogelakker toegevoegd als manier om de 5% verplichte...
Lees meer

EFA – Algemene lijst

De verplichting om 5% van het bouwland in te vullen als Ecologisch Aandachtsgebied (EFA) is één van de drie...
Lees meer

Graasdierpremie

Sommige gronden tellen niet meer mee als subsidiabele landbouwgrond. Dit geldt onder andere voor heide,...
Lees meer