Hervorming

Het GLB is voortdurend aan verandering onderhevig. Na een hervorming in 2014 worden er voor de nieuwe periode 2021 – 2027 weer nieuwe veranderingen van het GLB gepland.

Dat proces is in 2017 gestart met enkele consultaties. De Europese Commissie heeft met enquêtes meer zicht gekregen op de heersende visies en opinies over het GLB.

In juni 2018 heeft de EC haar plannen voor de nieuwe periode gepresenteerd. Het tweede half jaar van 2018 zal worden benut voor gesprekken binnen de Europese Raad over hun positie in de GLB-discussie. Datzelfde geldt voor het Europees Parlement. Dit gebeurt tegen de achtergrond van gesprekken over het Meerjaren Financieel Kader. Dat zal er in de komende periode anders uit zien door de Brexit.

Als die posities helder zijn kunnen de trilogen beginnen. Dat zijn de gesprekken tussen Raad van Landbouwminsters, Europees Parement en de Europese Commissie. Dit loopt in principe vanaf het najaar 2019, aansluitend op het aantreden van een nieuwe Europese Commissie.

Na een succesvolle afronding van de trilogen in het voorjaar van 2020 kan worden gestart met een vertaling in concrete Nederlandse plannen en regelgeving. Al met al is het dan ook de vraag het gaat lukken om het nieuwe GLB in 2021 in werking te laten treden.

Een chronologisch overzicht van het proces vindt u hier >>