Over het GLB

Hervorming

Het huidige GLB kent een aantal belangrijke vernieuwingen ten opzichte van de vorige beleidsperiode. Zo wordt het oude systeem van toeslagrechten vervangen door betalingsrechten, een vast bedrag per hectare voor iedere landbouwer. Verder zet het GLB in op vergroening van de eerste pijler ten behoeve van een duurzamere landbouw en bescherming van de biodiversiteit. Een overzicht van het proces van hervorming.

Proces in het kort

In het najaar van 2011 heeft de Europese Commissie concrete wetgevingsvoorstellen gedaan voor de toekomst van het GLB. Tot eind 2012 volgde een periode van onderhandeling tussen de lidstaten en de Europese Commissie. Dit leidde tot een besluit van de Landbouwraad en het Europese Parlement.

In 2013 is dit pakket van beleidsveranderingen vertaald in concrete Nederlandse regelgeving. Vanaf 2014 is het nieuwe Europese landbouwbeleid van kracht.

In de aanloop naar het GLB (2011-2013) kon de staatssecretaris van EL&I (later EZ) initiatief nemen binnen de bestaande kaders aanpassingen aan te brengen in het GLB in Nederland.

Een chronologisch overzicht van het proces vindt u hier >>

Maatschappelijke consultatie

de programmadirectie GLB van het (toenmalige) ministerie van EL&I heeft veel geïnvesteerd in de maatschappelijke dialoog over het GLB. Onderstaand schema geeft een snel overzicht (open pdf).

placemat

Een chronologisch overzicht van de maatschappelijke consultatie vindt u hier >>

 

Over het GLB