Onderzoek vergroening

In de aanloop naar het huidige GLB is zijn diverse onderzoeken verschenen rond het thema vergroening.

Vergroening van het GLB: een analyse van de effecten van de voorstellen van de Europese commissie voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 (februari 2012)
Analyse van de effecten van de vergroeningsvoorstellen van de Europese commissie voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014 – van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Vergroening van het GLB door middel van Ecological Focus Area’s’ (2012)
Alterra Wageningen onderzocht de doelen, randvoorwaarden, kosten en baten van de maatregel Ecological Focus Area’s.

Simplification of the CAP (maart 2012)
Het LEI bekijkt zij of de voorstellen voor vergroening ook daadwerkelijk leiden tot vereenvoudiging van het beleid.

Invulling van vergroeningsprestatie in Ecologische Aandachtsgebieden (november 2012)
Rapport van Plant Research International Wageningen, over de mogelijkheide om met de teelt van bepaalde gewassen te voldoen aan de vergroeningseisen.

Nationale invulling vergroening vanuit het perspectief van de biodiversiteit  (december 2013)
Rapport van Alterra waarop de staatssecretaris de vergroeningskeuzes baseert.