Stroomschema vrijstelling gewasdiversificatie

Met behulp van dit schema kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor vrijstelling van de eis van gewasdiversificatie in het huidige GLB.

Toelichting

  • Start de prezi
  • Gebruik de pijlen in de balk om door het stroomschema te navigeren
  • Het schema op volledig scherm bekijken? Klik dan rechtsonder op het rechthoekje