‘Overgangsregeling huur en verhuur te ingewikkeld’

De overgangsregeling naar 2019 bij huur en verhuur van grond is ingewikkeld geregeld. Via een private overeenkomst kunnen huurder en verhuurder vastleggen hoe ze de premie verdelen, maar dit geeft veel administratieve rompslomp. Het zou beter zijn de compensatiepremie (logischerwijs voor eigenaar) los te koppelen van de basis- en vergroeningspremie (voor gebruiker), zodat duidelijk is wat aan wie toekomt én zodat keuzes en bedrijfsvoering van de één geen invloed heeft op die van de ander.

Dat schrijft Coen Knook in de Consultatie Vereenvoudiging GLB.

Mee (on)eens? Of andere suggesties voor vereenvoudiging van het GLB? Tot en met 13 februari 2015 kunt u nog uw reactie geven >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *