Overgrote deel vergroent via vanggewassen

Van de 10.720 bedrijven die verplicht zijn om vijf procent Ecologisch Aandachtsgebied (EA) in te vullen doen 9500 bedrijven dit met vanggewassen. Dit blijkt uit de gegevens van RVO. In totaal is afgelopen jaar voor 157.200 hectare aan vanggewassen ingezaaid.

1500 bedrijven legden in het kader van de vergroening onbeheerde akkerranden aan, met een totaal areaal van 2300 hectare. Door 890 bedrijven werd een deel van het EA ingevuld met erkende eiwitgewassen, hiervan was het areaal 5300 hectare.

In totaal 320 bedrijven hebben deelgenomen aan een equivalent vergroeningspakket. Het Veldleeuwerik-pakket werd door 240 deelnemers gebruikt met een totaal van 7700 hectare. 80 bedrijven kozen voor het akkerbouw-strokenpakket met tenminste 30 procent beheerde akkerranden. Dit betrof in totaal 550 hectare.

Lees het hele bericht op nieuweoogst.nu >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *