PBL: ‘GLB biedt kansen voor ecosysteemdiensten’

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zou een rol kunnen spelen bij het ondersteunen van ecosysteemdiensten waarvoor geen publieke markt bestaat. Vooral als het gaat om diensten die bijdragen aan verduurzaming van de landbouw, zoals natuurlijke plaagbestrijding en bodemkwaliteit. Dit was de belangrijkste conclusie van de tweede ronde gebiedsbijeenkomsten in Salland en de Veenkoloniën van het PBL-programma Natuurlijk Kapitaal Nederland.

Ecosysteemdiensten

Boeren in beide streken kunnen met behulp van de natuur wel zo’n vijftig verschillende ecosysteemdiensten leveren, zo bleek in de eerste ronde van de gebiedsbijeenkomsten, variërend van voedselproductie tot schoner water en een aantrekkelijk landschap om in te wandelen en fietsen. En deel daarvan kan binnen het gebied zelf vermarkt worden, voor een deel is ondersteuning vanuit publieke middelen noodzakelijk.

Risico’s compenseren

Het GLB zou vooral kunnen worden ingezet voor ecosysteemdiensten die een rol spelen bij de verduurzaming van de landbouw, zoals betere benutting van de bodembiodiversiteit en natuurlijke plaagbestrijding. Omdat hier nog niet veel ervaring mee is, gaat het gepaard met financiële risico’s. Deze zouden door het GLB gecompenseerd kunnen worden.

Natuurlijk Kapitaal Nederland

Het onderzoek maakt onderdeel uit van het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland van het Planbureau voor de Leefomgeving. De conclusies zijn onder meer bedoeld om verdere vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 te ondersteunen.

Lees meer op de website van het Planbureau voor de Leefomgeving >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *