Pilot vogelakker als herkansing vergroening

In haar kerstbrief van 18 december refereert de staatssecretaris naar de besluiten die afgelopen zomer genomen zijn rond de vergroening van het GLB. Hier werd verdeeld op gereageerd: LTO was blij, de natuurorganisaties teleurgesteld. Als bewindspersoon weet je dan dat je het bij zo’n gevoelig dossier niet goed gedaan hebt, het chagrijn zou aan beide kanten moeten zitten.

De staatssecretaris gaat in haar brief voor een herkansing om van de vergroening nog wat te redden. Door combi’s te zoeken tussen vergroening en agrarisch natuurbeheer, door ondernemers aan te spreken op hun verantwoordelijkheden voor de korte termijn, en door verder te gaan met een vergroening die inpasbaar is en natuurwinst oplevert.

Naar de mening van veel natuurorganisaties kan de vergroening inderdaad natuurwinst opleveren, mits de ruimte wordt geboden voor die winst. En mits er geen aanbod is van vormen van vergroening die geen soelaas bieden aan de doelstellingen die het rijk wil behalen. De staatssecretaris kan dan wel vinden dat de ondernemer zijn verantwoordelijkheden moet nemen, maar wanneer je een ondernemer een aanbod doet voor iets wat uitstekend inpasbaar is maar niet bijdraagt aan de doelstellingen, kun je dit de ondernemer moeilijk kwalijk nemen. En als je dan ook nog leest in de brief dat de boeren informatie nodig hebben om tot andere keuzes te komen dan voor vanggewassen, kun je toch niet anders dan concluderen dat er ergens iets niet klopt.

Vergroeningsmaatregelen ‘opschonen’

Een eerste stap die gezet zou moeten worden is het verwijderen van nutteloze vergroeningsmaatregelen uit de Nederlandse longlist. Daarmee heeft de ondernemer minder keuze, maar kan hem ook niet verweten worden dat hij verkeerde keuzes maakt. Minder keuze geeft nu eenmaal meer overzicht en versimpelt het vergroeningspalet. En dat willen we toch allemaal?

Ten tweede ligt er een schone taak om betere informatie te verstrekken over de vergroeningsmaatregelen die er wel toe doen. En dat laatste wordt gelukkig wel door de staatssecretaris opgepakt door het concept van de vogelakkers in een pilotvorm uit te rollen over meerdere akkerbouwgebieden. Deze door de Werkgroep Grauwe Kiekendief bedachte beheersvorm levert in Groningen en Flevoland goede resultaten op qua biodiversiteit, en lijkt ook landbouwkundig vaak goed inpasbaar. Kijk, dat is winst aan beide kanten.

Wij zien met veel belangstelling de pilot tegemoet.

 

Cees Witkamp
Vogelbescherming Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *