Pilots natuur-inclusieve landbouw voor nieuwe GLB

BoerenNatuur, het platform van alle agrarische collectieven in Nederland, ontwikkelt in opdracht van het ministerie van LNV zes pilots natuur-inclusieve landbouw.

Hiermee wordt ingespeeld op mogelijkheden van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en op ontwikkelingen in de markt, zoals de duurzame zuivelketen.

Omvang en focus

In de pilots oefenen boeren met nieuwe vormen van landbouw. Ze dekken samen de regionale variatie in de agrarische sector in het land. De omvang en focus van de pilots verschillen. De voorstellen zijn besproken en afgestemd met een stuurgroep van LNV, RVO.nl, IPO, LTO Nederland, Vogelbescherming en Staatsbosbeheer.

Biodiversiteit

In alle voorstellen komen een of meer van de volgende aspecten aan bod:
• integratie van vergroeningsmaatregelen in de agrarische bedrijfsvoering en bescherming van agrarische biodiversiteit,
• op regionale schaal realiseren van maatschappelijke doelen, zoals biodiversiteit, klimaatmitigatie en water,
• samenwerking met afnemers, consumenten en gebiedspartners,
• werken aan een eenvoudige verantwoording.

De pilots zijn bedoeld voor verdere ontwikkeling van een natuur-inclusieve agrarische bedrijfsvoering en ter voorbereiding op het nieuwe GLB. Deze onderwerpen zijn belangrijk voor alle boeren. Ook het aspect van ketensamenwerking met afnemers en consumenten is voor alle boeren van belang.

Deze zomer van start

LNV streeft ernaar dat de pilots deze zomer starten. Inmiddels zijn er zes pilotvoorstellen ontwikkeld. In alle provincies zijn een of meer collectieven betrokken bij de pilots.

Het pilotvoorstel in Limburg richt zich op vergroeningsmaatregelen die breed uitgerold kunnen worden. Natuurrijk Limburg heeft hier de leiding.

Akkerbouwcollectieven

De focus van het pilotvoorstel van meerdere akkerbouwcollectieven ligt op het ontwikkelen van gebiedsplannen om maatschappelijke doelen te realiseren via participatie van een groot aantal akkerbouwers. De trekkers hier zijn Flevolands Agrarisch Collectief, ANOG (Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen) en Poldernatuur Zeeland.

Overijssel

De pilot in Noordwest-Overijssel richt zich op de verbetering van de basiskwaliteit van het landelijk gebied (waterkwaliteit, insecten en weidevogels) en op het motiveren van boeren en andere partijen om samen te werken in zo’n verbeteringsslag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *