Praktijkideeën voor effectievere vergroening

BoerenNatuur heeft deze week een rapport uitgebracht met concrete suggesties om de vergroening effectiever en efficienter te maken.

Ideeën uit de praktijk

BoerenNatuur.nl heeft onderzoekers gevraagd om samen met boeren praktijkideeën te verzamelen voor een betere vergroening. Dat leverde heel veel ideeën op, die zijn verwerkt in het rapport ‘Vergroening, agrarisch natuurbeheer en collectieven: praktijkideeën voor een groenere landbouw’.

Eén budget voor groenblauwe diensten

De conclusie van de onderzoekers: vergroeningsbudgetten zouden veel effectiever worden besteed als ze worden ondergebracht in één stelsel van groenblauwe diensten. Vanuit dit budget moet het geld worden ingezet voor concrete en bewezen effectieve prestaties. Een volgende stap is een breed menu aan diensten, gekoppeld aan een puntensysteem, zodat de agrariër meer speelruimte krijgt. De derde stap is een betere regionale coördinatie van de vergroeningsinspanningen, bijvoorbeeld door bestaande collectieven.

Pilots

“Het is bemoedigend dat er vanuit de praktijk zoveel ideeën zijn over een effectievere vergroening”, zegt Alex Datema van BoerenNatuur. “Het is belangrijk dat de praktijk ook zelf meedenkt over de vraag hoe dat op een stimulerende en werkbare manier gestalte kan krijgen. Daarom willen we graag met enkele enthousiaste collectieven, samen met bijvoorbeeld provincies en ketenpartijen, in pilots aan de slag gaan met de praktijkideeën uit het rapport.”

Meer informatie is te vinden op BoerenNatuur.nl >>

U kunt het rapport hier downloaden >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *