Publieke consultatie over hervormen GLB

In januari 2017 wordt een publieke consultatie verwacht over het hervormen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020.

De consultatie zal een periode van 12 weken bestrijken. De aandachtsgebieden binnen de consultatie zijn voornamelijk de maatregelen voor marktbeheer in tijden van crisis van de Europese Commissie, en de nieuwe milieumaatregelen die de EU nodig heeft om de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs na te komen. Na de consultatie kunnen nieuwe wetgevingsvoorstellen worden ingediend voor het GLB na 2020.

Aandachtspunten

Binnen de Europese Commissie is er de wens om het GLB doelgerichter en efficiënter te maken. Politico.eu meldt op basis van een anonieme bron dat de Commissie kijkt naar de adequaatheid en snelheid waarmee zij kan handelen in tijden van crisis in de landbouwsector. Dit met oog op de noodzaak om Europese boeren veerkrachtiger en minder afhankelijk van noodfinanciering te maken, door bijvoorbeeld private verzekeringen. De gevolgen van de Brexit op het EU-budget zal tevens onder de loep worden genomen.

Opvolging

De consultatie wordt waarschijnlijk opgevolgd met een impact assessment. De nieuwe wetgevingsvoorstellen worden op zijn vroegst aan het einde van 2017 verwacht.

Lees meer op europadecentraal.nl >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *