Rapport Veerman: zet directe betalingen in voor risicomanagement

De directe betalingen in het huidige GLB zijn veel te algemeen, stelt het rapport Veerman. Ze drijven vooral grondprijzen op. De auteurs pleiten om het geld van de eerste pijler in te zetten als vangnet om schommelingen in de markt op te vangen.

Meer risico’s en onvoorspelbaarheid

De auteurs schetsen hoe het GLB zich in diverse hervormingen ontwikkeld heeft van beleid om voedselzekerheid te waarborgen, naar beleid voor de inkomenspositie van boeren. Met daarbij een tweede pijler om het concurrentievermogen te versterken. En met nadruk op natuur- en klimaatdoelen in beide pijlers. En ze schetsen de toegenomen oriëntatie op de wereldmarkt, met daarbij risico’s van instabiele markten en prijsschommelingen.

Van directe betalingen naar risicomanagement

Tegenwoordig ervaren boeren ze niet meer zo, maar aanvankelijk waren de directe betalingen bedoeld als compensatie voor lagere interventieprijzen, en daarmee als een soort vangnet. De auteurs pleiten ervoor om in de eerste pijler de koppeling met risicomanagement weer te maken. Het rapport schetst een risicomanagementbeleid op Europees niveau, ter aanvulling op nationale strategieën van de lidstaten. Niet een paar losse instrumenten, maar dat moet een gedegen en samenhangend systeem zijn voor verschillende soorten risico’s. Een eenvoudig systeem van tegemoetkomingen gebaseerd op schadedrempels, die zijn aangepast aan regionale omstandigheden. Zonder dat voor de uitvoering een bureaucratisch monster van controlesystemen nodig is.

Download hier het volledige rapport ‘Research for Agri commitee – state of play of risk management tools implemented by memberstates during the period 2014-2020: National and european frameworks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *