Recente reacties

Hieronder vindt u de meest recente reacties op de actuele discussies. Onderaan de discussiepagina’s vindt u alle reacties op de betreffende stelling of blog.

Zouden er ook punten kunnen worden verdiend met het houden van melkvee van oorspronkelijke Nederlandse runderrassen die volgens de normen van de FAO bedreigd worden in het voortbestaan? Stichting Zeld…
Goed idee om zo’n puntensysteem uit te proberen. Maar ik zou ook expliciet de gewassenkeuze en productiemethode erbij willen betrekken. Want het ene gewas en de ene productiemethode heeft over d…
GLB uit de startblokken, een veelbelovend proces. Maar de burger (maatschappelijk draagvlak) bepaalt tegenwoordig in hoge mate de kaders van het boerenbedrijf. Vanuit de overheid (op interministeriële…
Het besef van urgentie voor een andere landbouw is groot. Of je die nou circulair, duurzaam of natuur-inclusief noemt. Daarbij is geen tijd voor polarisatie maar noodzaak om samen de schouders eronder…
Beloond worden naar inzet, gebruik maken van de Kringloopwijzer is voor de circulaire landbouw een belangrijk instument.
Ik vind dat de glb primair naar de landbouwbedrijven moet blijven gaan. Niet naar landschaps verbetering. Geen herverdeling op basis van idiologie. Vanuit de politiek word het ons niet gegund dus laat…
Eens met de kernpunten. Daarbij is het belangrijk om vooral ook de aandacht voor de basic problems (kwaliteit bodem, lucht, water, natuur, biodiversiteit en verjonging & diversificatie van de boer…
De verklaring van het grote succes van vanggewassen is natuurlijk het lage risico van deze invulling; er hoeft niet voldaan te worden aan een ingewikkeld systeem van certificering met bijbehorende uit…
Deze verzekering zou betaalbaar zijn als de overheid de Bruto Premie niet belaste met 21%. Dit gebeurt in geen enkel ander Europees land. De gezamenlijke/onderlinge ‘calamiteitenpot’ wordt…
Dit lijkt me een zeer goed idee om verder uit te werken. De oorspronkelijk beoogde cofinancieringsmiddelen voor watermaatregelen op agrarische bedrijven word nu in verschillende provincies via regiona…
Behalve een discussie over wat we willen met het GLB (een concurrerende duurzame landbouw in een vitaal platteland) lijkt het me ook zeer zinvol om na te denken over het hoe we de GLB geïmplementeerd…
Het is inderdaad de vraag of de tweede pijler niet beter kan worden ‘gedecentraliseerd’ naar de afzonderlijke lidstaten. Het geld maakt nu wel een erg grote omweg om uiteindelijk in de regio te landen…