Regels kortingen en sancties GLB vereenvoudigd

De Europese Commissie heeft voorstellen goedgekeurd die de regels voor kortingen en sancties op de directe betalingen eenvoudiger maken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zet op een rij wat er verandert.

Landbouwers die percelen opgeven die (deels) niet aangemerkt zijn als landbouwgrond of die te groot zijn opgegeven of gewijzigd, krijgen te maken met sancties of kortingen op hun GLB-betaling. De korting is afhankelijk van het afwijkingspercentage tussen de eigenlijke en opgegeven grootte.

Wat er verandert:

  • Voor de berekening van het sanctiebedrag wordt niet meer 2 keer de afgekeurde oppervlakte meegenomen. Voor alle afwijkingen van meer dan 3% of 2 hectare geldt voortaan 1 kortingspercentage van 1,5.
  • Er is geen aparte regeling meer voor afwijkingen van meer dan 20% en meer dan 50%. Ook hier geldt een kortingspercentage van 1,5.
  • De gele kaart wordt ingevoerd. Als de landbouwer bij zijn percelen voor de eerste keer een afwijking heeft van 3 tot 10% of 2 hectare, dan krijgt hij een gele kaart. Bij een gele kaart berekent RVO de helft van de korting. Bij een herhaling wordt met terugwerkende kracht alsnog de resterende 50% in rekening gebracht en past RVO een korting toe van 1,5 keer de herhaalde afwijking.
  • De gele kaart treedt in werking voor aanvraagjaar 2016. De vereenvoudiging van de kortingen geldt ook voor zaken uit 2015 waarin RVO nog een beslissing moet nemen.

Lees meer op rvo.nl >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *