Regionalisering: meer effectiviteit maar ook hogere kosten?

Regionalisering is een belangrijk onderwerp in de discussie over de toekomst van het GLB. Met een regionale aanpak kan meer gestuurd worden op doelen – een koerswijziging die we al aan het maken zijn.

Pijler 1

De huidige vergroeningsmaatregelen zouden veel effectiever zijn als de agromilieumaatregelen die boeren moeten nemen meer zouden zijn afgestemd op regionale omstandigheden. In Zuid-Spanje ligt het voor de hand om in te zetten om het tegengaan van verdroging, terwijl het in de Nederlandse polders meer om organische stof in de bodem zou kunnen gaan.

Meer effectiviteit, maar ook hogere transactiekosten?

Vergroeningsmaatregelen moeten passen bij de regionale omstandigheden en uitdagingen, maar ook binnen een Europees kader om het level playing field te waarborgen.  Per regio moeten dan prioriteiten worden vastgesteld. Je hebt ook een set indicatoren nodig om te bepalen welke maatregelen bij welke omstandigheden passen.  Ook moet natuurlijk worden vastgelegd op welke schaal je kijkt.

Het nieuwe GLB zou ook meer mogelijkheden moeten bieden voor regionale equivalente pakketten, die aan die prioriteiten bijdragen. Bijkomend voordeel is dat dat mooi kan aansluiten op duurzaamheidsprogramma’s van producenten en retail. Maar, regionaal maatwerk heeft ook het risico van hogere transactiekosten.

Pijler 2

Op de conferentie in Cork over de toekomst van het Europees landbouwbeleid werden verschillende aanbevelingen gedaan voor regionalisering van het GLB. Eén daarvan was meer ruimte bieden voor een bottom-up invulling van het GLB.

LEADER is daar natuurlijk een mooie manier voor, maar dat ligt in Nederland gevoelig: GLB-geld is ‘boerengeld’. Bovendien raak je als overheid de controle kwijt als je geld beschikbaar stelt aan bottom-up initiatieven. Overigens is mijn persoonlijke mening dat we in Nederland LEADER te weinig op waarde schatten.

Als het gaat over agrarisch natuurbeheer mogen we in Nederland trots zijn op onze bottom-up invulling met de collectieven. Nu worden beheercontracten afgesloten met collectieven van boeren en bepalen de anv’s welke maatregelen ze waar willen toepassen: dat zorgt voor effectiever beheer op de plekken waar het zin heeft en meer betrokkenheid bij de deelnemers. En mede door slimme ict is het in de uitvoering simpeler en goedkoper geworden. Een succesvol voorbeeld van een meer regionale aanpak.

Grotere tweede pijler?

Een van de sleutelwoorden voor een nieuwe GLB is targetting. Dat is toch ook het kenmerk van de tweede pijler van het GLB. Is het dan niet logisch om om de tweede pijler groter te maken. Daarmee hebben we een instrumentarium waarmee we betaling meer doelgericht en meer regionaal kunnen inzetten. Met 50% invulling door de lidstaten, om aan te sluiten bij de plaatselijke wensen en omstandigheden, en 50% van Europa ten behoeve van een  level playing field.

2 reacties op “Regionalisering: meer effectiviteit maar ook hogere kosten?”

  • Regionalisering is een goed uitgangspunt. Alleen op die manier kunnen effectieve maatregelen worden gekozen. Het is nu eenmaal zo, dat er grote verschillen zijn tussen het hoge, droge, midden van Spanje en onze zompige delta.
    Omdat je beter maatwerk kunt leveren zie ik niet waarom de uitvoeringskosten hoger zouden moeten zijn. Integendeel. Effectievere maatregelen zullen leiden tot lagere uitvoeringskosten. Zolang je maar voldoende energie stopt in de beoordeling van die effectiviteit. Ook vooraf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *