Risicomanagement beperkt inzetten

“Ondernemerschap staat gelijk aan risico nemen.” Het is een mooie aftrap van Krijn Poppe over het onderwerp risicomanagement. Poppe is research manager bij Wageningen Economic Research  (tot voor kort het LEI). We vragen hem naar zijn mening over het omzetten van directe betalingen in het GLB naar risicomanagement: instrumenten die het inkomensrisico voor boeren moeten verkleinen. 

“Er zijn verschillende soort risico’s voor boeren. Bijvoorbeeld lage prijzen. Hierin kan een boer keuzes maken met meer of minder risico. De teeltkeuze speelt hierin een rol: sommige gewassen hebben een meer constante prijs en andere fluctueren meer. Hij kan daarin nog de keuze maken om voor contracten te kiezen, in plaats van gokken op een gunstig moment om te verkopen. Dit soort risico’s moet de overheid niet afdekken.

Schade door slecht weer

Daarnaast heb je de categorie slecht weer. Bijvoorbeeld hagelschade, daar kan een boer zich tegen verzekeren. Helaas zijn de transactiekosten hiervan soms relatief hoog, waardoor het de vraag is of een boer dit niet beter in eigen hand kan houden door meer eigen vermogen aan te houden en minder te lenen. Maar er zijn wel regelingen voor.
En dan zijn er nog de catastrofes die bij wijze van spreken eens in de 40 jaar voorkomen. Daar bestaan geen verzekeringen voor en daar mag je verwachten dat de overheid bijspringt. Dat kan via marktinstrumenten zoals het optreden van herverzekeraar.

Open einde regeling

In de Verenigde Staten is wel een regeling voor risicomanagement, daar neemt de overheid risico’s over. Dat is eigenlijk een vorm van verkapte subsidie. Het risico daarvan is dat het kan uitpakken als een open einde regeling. Ofwel, de overheid weet niet hoeveel geld ze daar uiteindelijk aan kwijt is. Als dat ook wordt toegepast in de EU, verhoudt dat zich slecht tot de nagestreefde begrotingsdiscipline in de Europese Unie. Bovendien zou het een verschuiving kunnen betekenen van uitgaven van Noordwest-Europa naar Zuid- en Oost-Europa. Dat zal waarschijnlijk niet automatisch instemming van alle lidstaten krijgen.

Prijsfluctuaties

De Europese Commissie laat op dit moment onderzoek uitvoeren naar toepassingen van risicomanagement. Dat gebeurt binnen ons instituut Wageningen Economic Research. Bij prijsfluctuaties is het belangrijk dat er  vooral naar onverwachte prijsfluctuaties wordt gekeken: op de normale of te verwachten fluctuaties kan de boer anticiperen. Over de vraag wat ‘onverwacht’ en ‘verwacht’ is, zal vast nog wel discussie ontstaan. Was de dalende melkprijs nadat het melkquotum eraf ging bijvoorbeeld verwacht of onverwacht?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *